Счетоводни къщи, похитили съдържание

Кражбата на съдържание в Интернет е особено популярна, след като за написването на качествен рекламен текст, който да е достатъчен и по съдържание,офертата стартира с начална цена от 50 лв. на страница, а ако се изисква текста да е напълно оптимизиран за търсачки, цената набъбва значително.Ще обърна внимание на кражбата на текст от счетоводни къщи.

Идеите циркулиращи в обществената среда, са интересно явление.Случвало се е, една и съща революционна идея да хрумне почти едновременно на хора, които са на огромни разстояния един от друг. От идеята до реализирането и по някакакъв начин, минава различно време, като в случая с написването на идеята в текст това време е различно, но няма да обръщам внимание на това…. а на един съществен белег, който е много важен за Интернет – индивидуалността. Ако ще на хиляда човека да им е хрумнало нещо – те ще го изразят като текст по строго специфичен начин, защото визуализацията на идеята е една и съща, а писменното и интерпретиране – строго специфично.

Кражбата на текст от счетоводните къщи е обект на авторското право, като може да се дефинира с определението „кражба на статии”. За написването на една статия,текстовото изразяване е авторско, то е специфично за него, въпреки влагането на фрази и изрази(шаблони) с които е свикнал в общуването си в средата, която заема. За достигането на висока степен на уникалност, текста подлежи на редица обработки, които не успяват да нарушат специфичният начин на изразяване от автора и като краен резултат се получава едно съдържание, което е особено ценно в Интернет и всички търсещи машини го оценяват, като го подреждат на челни места в класациите си.

Като пример за негативно влияние от копиран(откраднат)текст, мога да посоча настоящият сайт. Ценното му съдържание от данъчни указания, повечето от които видели бял свят в Интернет за пръв път, бе копирано, а статиите – откраднати 1:1. Резултата е налице – от 3500 уникални посещения в работни дни, до 200-300 преди реорганизацията на сайта. Разбира се, не само това е единствената причина, но със сигурност приносът и за спада в посещаемостта е значителен.Този спад не се отрази на представянето ни, поради незабавните мерки, които го компенсираха чрез други проекти в Интернет.

Със сигурност може да се твърди, че счетоводната къща, крадец на съдържание трудно ще спечели клиенти чрез кражба или копиране на текст – действията на алгоритмите на Гугъл, недвусмислено доказват това, а и дори клиента да бъде привлечен, той ще открие недостатъка, индивидуалният оттенък в практиката на счетоводната къща.

Налична е достатъчно информация, че на някои адвокати особено им харесва да се занимават със случаи касаещи нарушени авторски права, произлизащи от откраднато съдържание в Интернет.

Някои примери за кражба на съдържание от счетоводни къщи са посочени на фейсбук страницата на Евристика ЕООД.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница