Коронавирус – външни мерки срещу зараза в счетоводството

Счетоводство - мерки срещу зараза коронавирусКакво трябва да се знае, за избягване на риска от зараза с коронавирус?

Евристика ЕООД завърши всички процедури, предприети за осъществяване на качествено счетоводство в условията на усложнена епидемиологична обстановка.
След внимателно проучване, ще споделим с Вас някои важни моменти, полезни за ограничаване на риска от зараза с коронавирус.

1. Начин по който се извършва счетоводството.
За да се определят необходимите мерки, са важни особеностите насочващи нашето проучване. Те са следните:
1.1. Счетоводството от Счетоводна къща Евристика, се извършва в затворено помещение, без система с принудителна вентилация. В него е разположено работното място на счетоводителя, а срещите с клиента се реализират в офиса където то се намира.
1.2. Движението на документите се състои от приемо-предаване на носители на информация, предоставяни на място, по електронен път или чрез куриерска услуга. Когато клиента има необходимата техническа обезпеченост, се преминава към изцяло дистанционно, отдалечено онлайн счетоводно обслужване.

2. Работа по време на карантина.
Както е известно, установените лица заразоносители в България, се подлагат на карантина със стандартен период от 14 дни, независимо от препоръчвания според авторитетни научни издания по-дълъг срок от 21 дни. Карантинната забрана, възпрепятства всякакви физически взаимодействия между счетоводителя и клиента. Ако няма драстична изява на заболяването на някоя от страните в счетоводното съглашение, осъществяването на счетоводните услуги няма да пострада. Необходима е предварителна организационна подготовка за изнесено счетоводство, осъществявано от мястото където е въведена карантината.

3. Двустранна отговорност, ограничения.
Превенцията трябва да е строга. Вследствие на заразата се пораждат разнообразни заболявания на вътрешните органи с тенденция към хронифициране и смъртност в широк възрастов диапазон с тенденция към увеличаване. Вирусните частици имат сравнително лесна преносимост и дълъг живот върху инвентар и други предмети в затворени помещения. Страните в едно счетоводно съглашение е необходимо да се договорят за ограниченията, налагани заради тази вирусна опасност. Отговорност се носи спрямо постигнатото споразумение.

4. Предпазване от вирусна зараза.
Механизмът на заразяване с коронавирус не е напълно изяснен. Предаването става по въздушно-капков път. Не е уточнено, на коя фаза след като вируса е постъпил в организма на човек, той става приносител. Несъмнено, първично заразата тръгва от отделените пръски с капки наситени от вирусни частици, посредством кашляне, кихане, говорене и засилено дишане. По-нататък тя попада в дихателния тракт на човека, по директен начин чрез прякото вдишване и инфилтрация или индиректно посредством пипане на повърхности върху които има отложения.

Принципно, от 100 човека в едно затворено помещение, ще бъдат заразени 70, като повечето няма да развият сериозно заболяване, затова отдалечените взаимодействия се препоръчват, като най-сигурен начин за избягване на заразявянето с коронавирус както и с други патогени. Съвместното пребиваване в един и същ офис на разстояние по-малко от 2 метра и с продължителност над 15 минути е едно от високорисковите условия за предаване на заразата. Следователно, при недостатъчни мерки, ако счетоводителят е заразоносител с коронавирус той ще зарази освен своите колеги в офиса, и много вероятно всички посетили го клиенти. Според тези данни от изследвания, ние се ориентирахме към безконтактно счетоводно обслужване. Където е невъзможно да се игнорират хартиените документи прилагаме старателна дизенфекция, а достъпът на клиенти в офиса е забранен. Времето е така структурирано, че в офиса пребивава самостоятелно само едно лице.

За да се разбере правилно опасността от коронавирус е нужно да се знае, че един клиент може да е приносител, без той да е заразен. Попаднали от ръкостискане вирусни частици, могат да се озоват върху предоставяните от него хартиени документи и счетоводителя да се зарази когато плюнчи пръсти при тяхното прелистване. Клиентът няма да се зарази защото след като занесе документите в счетоводния офис ще измие ръцете си със сапун в тоалетната, но той вече ще е пренесъл вируса без никакви вредни последствия за здравето му.

Предпазването от вирусна зараза се извършва посредством външни мерки обособени в три групи.

1. Мерки срещу пряко вдишване на вирусни частици.
1.1. Предпазни средства, филтриращи вдишвания въздух, непозволяващи високи експозиции на вирусни частици. Установено е, че предпазните дихателни маски, употребявани в медицинските заведения не възпрепятстват заболяването от грип на медицинските работници. Все пак, на маските може да се разчита, при ниска концентрация на вирусни частици и леко овлажняване на филтърния слой.

2. Мерки срещу инфилтрация – твърде вероятно, вирусът прониква чрез инфилтрация в течността отделяна от слъзната железа на окото и от там се пренася в дихателния тракт, както и чрез повърхностни наранявания на ръцете. Проникването чрез ушите, по настоящи данни не е доказано, но не бива да се изключва.
2.1. Предпазни средства за защита на очите – очила от затворен тип, сигурна защита срещу заразяване по индиректен и директен начин.
2.2. Предпазни средства защитаващи ръцете – медицински ръкавици.

3. Мерки срещу отложения на вирусни частици върху всякакви видове повърхности – предпочитани от нас дезинфектанти са сапунената пяна и UV лъчи със специфична дължина на вълната.
3.1. Дезинфекция на повърхности.
3.2. Дезинфекция на ръцете.
3.2. Предпазни средства за защита на ръцете – медицински ръкавици.

Предотвратяването на заразата, преди да е провокирала заболяване е напълно постижима задача. Там се прилагат вътрешни мерки, касаещи човешкия организъм като цяло, чрез които се постига невъзприемчивост към патогените. Чрез външните мерки заразата се избягва, а чрез вътрешните се избягва и предотвратява.

Счетоводна къща Евристика Ви пожелава отлично здраве и безпроблемно счетоводство!

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница