Lipsa de documente duce la introducerea de TVA in bugetul bulgar

Atunci cand intermediarul in operatiunea triunghiulara nu a facut rost de documentele mentionate la p.1 pana la p.4, la termenul stabilit de catre LTVA (p.5), atunci se considera ca exista achizitie intracomunitara cu loc de executare pe teritoriul R. Bulgaria, TVA pentru care se percepe de catre intermediar. Aceste documente sunt:


1. Factura emisa de catre cedent in operatiunea triunghiulara, in care este mentionat numarul de identificare TVA al intermediarului;
2. Factura emisa de catre intermediar in operatiunea triunghiulara, in care este mentionat numarul TVA al cumparatorului in operatiunea triunghiulara, emisa de catre statul membru in care ajung bunurile;
3. VIES-declaratie cu privire la perioada respectiva fiscala, in care este declarata livrarea, in legatura cu care este emisa factura potrivit p.2;
4. Confirmare in scris de la cumparatorul in operatiunea triunghiulara, care adevereste ca bunurile sunt primite, in care sunt mentionate data si locul de livrare, tipul si cantitatea bunurilor si in mod alternativ tipul, marca si numarul de inregistrare al mijlocului de transport cu care a fost efectuat transportul, numele persoanei care a predat bunurile si functia indeplinita, numele persoanei care a primit bunurile si functia indeplinita sau in cazul transportului de bunuri prin servicii de curierat – numarul scrisorii de trasura.
5. Termenul pentru acest scop se determina in ultima zi a perioadei fiscale, urmatoare perioadei fiscale in care impozitul stabilit ca achizitie intracomunitara potrivit art.62, alin.2 din Legea cu privire la TVA ar fi devenit exigibil.


De exemplu, daca proprietatea asupra bunurilor este transferata si in acelasi timp pentru livrare este emisa factura si in acelasi timp impozitul pentru achizitia intracomunitara ar fi devenit exigibil la data de 11 februarie (art.63, alin.4 din LTVA), atunci termenul final in care intermediarul urmeaza sa faca rost de documentele necesare este data de 31 martie.


Perceperea TVA-ului se efectueaza printr-un protocol special.


Dupa ce intermediarul in operatiunea triunghiulara a facut rost de documentele potrivit p.1 pana la p.4, dupa termenul potrivit p.5, acesta face corectie la TVA-ul perceput, prin anularea protocolului pentru perceperea TVA-ului in termen de 5 zile.


Decizia pentru rambursarea taxei de TVA, in cazul in care acesta este rezultatul total pentru perioada de dupa anularea protocolului, este in seama autoritatilor fiscale din Bulgaria.

Comments are closed.

Categorii

  • Stiri
  • Posturi
  • Linkuri
  • RFA

Partenerii

Facebook pagina