Schimb de documente si depunerea la TVA pentru firma dv.

Evristika SRL, din Ruse, Bulgaria este firma, care lucreaza cu sistem creat pentru schimb de documente cu clienti.

Facturile, cu care se lucreaza in Bulgaria, trebuie sa fie intocmite in limba bulgara. Este admisibil sa fie intocmite la orice limba straina, prin conditie ca sunt insotite cu traducera in limba bulgara.

Facturile se deconteaza in leva bulgaresti. Este admisibil sa fie insotite de facturi in valuta straina.

Factura este document fundamental. La factura se prezinta cateva documente insotitoare, care dovedesc afacerea, descrisa in factura-documente suplimentare.

Documentele de baza si cele suplimentare se trimit prin posta-cand sunt in origina. Pot sa fie trimise si prin е-mail – cand sunt copii autentice a documentelor originale.

Documentele de baza si cele suplimentare se prezinta o data,in termen pana pe 10 a lunii, urmand luna, pentru care se refera. Cand documentele de baza depasesc 50 de bucati, trimiterea documentatiei poate sa fie repetata.

Este de recomandare prezentarea unui inventar de control, prin care se face confruntarea a documentelor trimise.

Inventarul de control se completeaza conform dorinta clientului. Cerintele minime sunt sa fie aratat numarul facturilor, luna despre care se refera si suma lor in total.

Cu totul ca TVA se depune pana la 14 a lunii, urmand luna, la care se refera datele, toate documentele de baza si cele suplimentare trebuie sa soseasca la sediu firmei, sau sa fie primite pe е-mail pana pe 10 –a a lunii.

Evristika SRL, din Ruse, Bulgaria, nu garanteaza prelucrarea si predarea documentelor TVA, cand sunt prezentate dupa 10-a a lunii (garantam,ca la intarziere, o sa facem totul posibil cu toate puterile, ca sa prezentam in timp informatia tva pentru luna respectiva in serviciul de impozite, dar exista o serie de faptori de risc, care nu depind de noi, care pot impiedeca munca noastra; este in interes reciproc sa se respecte acest termen de cea de 10-a a lunii)

Informatia prezenta reflecta situatii generale din Regulamentul de circulatia a documentelor contabile, care se intocmesc de catre Evristika SRL, din Ruse, Bulgaria, dupa discusia, efectuata cu client. Raspunderea pentru intocmirea acestui regulament apartine organului de administrare a firmei.

Comments are closed.

Categorii

  • Stiri
  • Posturi
  • Linkuri
  • RFA

Partenerii

Facebook pagina