Achizitii intracomunitare – Bulgaria

Achizitia intracomunitara reprezinta dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor, precum si primirea efectiva a bunurilor, livrate sau transportate pe teritoriul statului de pe teritoriul unui alt stat-membru, atunci cand furnizorul este persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA intr-un alt stat-membru al Uniunii Europene, cu exceptia celor descrise in mod explicit in Legea cu privire la TVA in Bulgaria.


Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri este pe teritoriul Bulgariei, atunci cand bunurile au fost livrate si transportul lor se incheie pe teritoriul Bulgariei. De asemenea, locul achizitiei intracomunitare este pe teritoriul Bulgariei, atunci cand persoana care achizitioneaza bunurile, este inregistrata in Bulgaria in scopurile legii cu privire la TVA si a realizat achizitionarea in conformitate cu numarul de identificare eliberat in Bulgaria. Afirmatiile alineatului precedent nu se refera la cazurile, in care societatea bulgara dispune de dovezi, precum ca achizitia intracomunitara de bunuri a fost supusa la TVA in statul-membru de destinatie sau acolo unde sa incheiat transportul acestora.

Faptul generator, in cazul achizitiei intracomunitare, intervine la data in care dreptul de proprietate asupra bunurilor a fost transferat.

Pentru evidentierea unei achizitii intracomunitare in Bulgaria, sunt necesare diferite documente, precum proces-verbal in baza art. 117 din Legea cu privire la TVA in Bulgaria, factura emisa catre societatea care achizitioneaza bunurile, document de transport, contract si alte documente justificative.

Informatie sintetizata cu privire la achizitiile intracomunitare in Bulgaria, se depune lunar in sistemul TVA, pana la data de 14 a lunii urmatoare. Atunci cand data de 14 este zi nelucratoare, atunci termenul se prelungeste pana la prima zi lucratoare urmatoare acesteia.

Informatia prezentata mai sus are caracter general. Pentru informatie mai detaliata, legata de situatii speciale (studiu de caz) este necesar sa trimiteti toate detaliile necesare, la adresa de contactat mentionata a societatii Evristika SRL.

Comments are closed.

Categorii

  • Stiri
  • Posturi
  • Linkuri
  • RFA

Partenerii

Facebook pagina