Livrari intracomunitare – Bulgaria

Livrare intracomunitara de bunuri reprezinta o livrare de bunuri, transportate de catre sau pe contul furnizorului – persoana inregistrata conform acestei legi, sau al destinatarului de pe teritoriul Bulgariei pana pe teritoriul unui alt stat-membru din Uniunea Europena, atunci cand destinatarul este o persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA intr-un alt stat-membru, cu exceptia celor mentionate in mod explicit in legea cu privire la TVA in Bulgaria.


Livrare intracomunitara de bunuri este si livrarea unui autovehicul nou, expediat sau transportat de catre sau pe contul furnizorului sau al destinatarului, de pe teritoriul Bulgariei pana pe teritoriul unui alt stat-membru, indiferent daca destinatarul este persoana impozabila sau persoană neimpozabila.

Livrare intracomunitara de bunuri este si livrarea bunurilor supuse la accize, expediate sau transportate de catre sau pe contul furnizorului – persoana inregistrata in sensul legii cu privire la TVA, sau de catre destinatar de pe teritoriul Bulgariei pana pe teritoriul unui alt stat-membru, atunci cand destinatarul este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care nu este inregistrata in scopuri de TVA intr-un alt stat-membru.

Livrarea intracomunitara asimilata de bunuri reprezinta expedierea sau transportul bunurilor fabricate, extrase, prelucrate, achizitionate, obtinute sau importate pe teritoriul Bulgariei de catre persoana inregistrata in scopurile acestei legi din cadrul activitatii sale economice, atunci cand bunurile sunt expediate sau transportate pentru scopurile activitatii sale economice, din sau pe contul sau, de pe teritoriul statului pana pe teritoriul unui alt stat-membru, in care această persoana este inregistrata in scopuri de TVA.

Faptul generator in cazul achizitiei intracomunitare intervine la data in care dreptul de proprietate asupra bunurilor a fost transferat.

Pentru evidentierea unei livrari intracomunitare din Bulgaria, sunt necesare diferite documente, precum factura emisa in limba bulgara, dovada de primire a bunurilor in forma scrisa, document de transport, contract si alte documente justificative.

Livrarea intracomunitara in cadrul Uniunii Europene este evidentiata prin depunerea declaratiei VIES, de catre persoana impozabila, in conformitate cu Legea privind TVA in Bulgaria.

Informatie sintetizata cu privire la achizitiile intracomunitare in Bulgaria, se depune lunar in sistemul TVA, pana la data de 14 a lunii urmatoare. Atunci cand data de 14 este zi nelucratoare, atunci termenul se prelungeste pana la prima zi lucratoare urmatoare acesteia.

Informatia prezentata mai sus are caracter general. Pentru informatie mai detaliata, legata de situatii speciale (studiu de caz) este necesar sa trimiteti toate detaliile necesare, la adresa de contactat mentionata a societatii Evristika SRL.

Comments are closed.

Categorii

  • Stiri
  • Posturi
  • Linkuri
  • RFA

Partenerii

Facebook pagina