Operatiuni triunghiulare – Bulgaria

Operatiunea triunghiulara, in temeiul Legii privind TVA din Bulgaria, este livrarea de bunuri efectuata intre trei persoane inregistrate in scopuri de TVA, in trei state-membre diferite A, B si C, pentru care in mod concomitent sunt valabile urmatoarele conditii:
1. persoana inregistrata in statul-membru A (cedent) efectueaza livrare de bunuri catre persoana inregistrata in statul-membru B (intermediar), care la randul ei livreaza aceste bunuri catre persoana inregistrata in statul-membru C (cumparator).
2. bunurile sunt transportate direct de la A la C.
3. intermediarul nu este inregistrat in scopuri de TVA in statele-membre A și C.
4. cumparatorul percepe TVA ca destinatar al bunurilor.


Intermediarul operatiunii triunghiulara din Bulgaria, trebuie sa aibe la dispozitie urmatoarele documente:
1. factura emisa de catre cedent, din cadrul operatiunii triunghiulare, in care sa fie mentionat codul de identificare al intermediarului, in baza Legii cu privire la TVA.
2. factura conform art. 79, al. 2, p. 1 din Regulamentul cu privire la TVA in Bulgaria, in limba bulgara, emisa de catre intermediarul operatiunii triunghiulare, in care este mentionat numarul de inregistrare TVA al cumparatorului, din cadrul operatiunii triunghiulare, emis de catre statul-membru unde bunurile ajung cu semnatura specifica textuala inclusa.
3. declaratie VIES pentru perioada respectiva fiscala, in care a fost declarata livrarea, pentru care a fost eliberata factura mentionata la p. 2.
4. confirmare in forma scrisa, din partea cumparatorului din cadrul operatiunii triunghiulare, prin care se adevereste ca acesta a primit bunurile.

Livrarile in calitate de intermediar, in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pe teritoriul Uniunii Europene se evidentiaza prin depunerea declaratiei VIES de catre persoana impozabila in scopurile de TVA in Bulgaria.

Informatie sintetizata cu privire la achizitiile intracomunitare in Bulgaria, se depune lunar in sistemul TVA, pana la data de 14 a lunii urmatoare. Atunci cand data de 14 este zi nelucratoare, atunci termenul se prelungeste pana la prima zi lucratoare urmatoare acesteia.

Informatia prezentata mai sus are caracter general. Pentru informatie mai detaliata, legata de situatii speciale (studiu de caz) este necesar sa trimiteti toate detaliile necesare, la adresa de contactat mentionata a societatii Evristika SRL.

Comments are closed.

Categorii

  • Stiri
  • Posturi
  • Linkuri
  • RFA

Partenerii

Facebook pagina