Cene

Pitanje o cenama za registraciju preduzeća (firme), registracija prema Zakonu o PDV-u, računovodstvene usluge, usluge – rad i plata, reklame, dizajn i dr.

Sva polja obeležena sa * su obavezna tokom popunjavanja


Vaši podaci:

Osoba za kontakt *

Email *

Telefon (mobilni) *


Zainteresovani ste za:

 Registraciju preduzeća (firme)

 Registraciju prema Zakonu o PDV-u

 Računovodstvene usluge

 Usluge – rad i plata

 Reklame

 Dizajn

 Dr


Podaci o preduzeću (firmi):

Ime i pravni oblik *

Delatnost *

Ostala aktivnost *

 Registracija prema Zakonu o PDV-u

 Strano trgovanje

 Obavezna revizija

 Osnove računovodstva – MSFO

 Pojedinačni izveštaji objekata

Broj zaposlenih (uklj. menadžere)

Broj ulaznih dokumenata

Broj izlaznih dokumenata

Broj bankovnih računa u levovima

Broj deviznih bankovnih računa


Dodatne informacije:

Ako imate informacije koje smatrate važnim, molimo napišite ih:

Koliko je? * 8+1=? 


Dobićete odgovor tokom jednog dana nakon što se podneli pitanje (za radne dane).

Konačna cena će biti navedena nakon utvrđivanja dodatnih informacija.

Uz pomoć naše pojedinačne ponude, vi ćete biti informisani na najbrži mogući način.

Категорије

  • Вести
  • Posts
  • Ссилки
  • ГФИ

Партнери

Facebook page