Цени

Запитване за регистрация на фирма, регистрация по ддс, счетоводни услуги(обслужване) трз услуги (обслужване), реклама, дизайн и друго.Цената за комплексни услуги(обслужване) се договаря.


Регистрация на фирма

Регистрация на фирма и счетоводни услуги(обслужване).Регистрирането на фирма не е безплатно.Цената за нова фирма се приспада, когато се сключи договор за абонаментно счетоводно обслужване,след като субектът е регистриран в Търговския регистър.Възможности-регистрация на гише в Русе или регистрация по интернет.

Регистрация по ддс

Цената на регистрацията по ЗДДС се приспада,след сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване.Ако такъв е сключен предварително – цената за регистрация по ддс се счита за включена в цената за абонаментното счетоводно обслужване.Регистрацията по ддс не е безплатна, регистрирането се извършва от НАП-Варна офис Русе или друга служба на НАП, на гише или посредством електронна услуга.

Счетоводни услуги(обслужване)

Стандартни счетоводни услуги(обслужване).Намаление в цената за нови фирми.Еднократни счетоводни услуги, например осчетоводяване наведнъж на един отчетен период(една година).

ТРЗ услуги(обслужване)

Стандартни трудово-осигурителни услуги(обслужване).Намаление в цената за нови фирми.

Реклама

Печатна,интернет,сувенирна и външна реклама.

Дизайн

Креативен дизайн.

Друго

Публикация на годишен финансов отчет(ГФО) в търговски регистър и/или интернет,съдействие за лицензиране на фирмени дейности,КЗЛД,ЗМДТ,ЗМИП,орган по безопасност и здраве при работа,регистрация на свободна професия и други.


Всички полета отбелязани с * са задължителни за попълване


Вашите данни:

Лице за контакт *

Email *

Телефон (мобилен) *


Интерсувате се от:

 Регистрация на фирма(предприятие)

 Регистрация по ддс

 Счетоводни услуги(обслужване)

 ТРЗ услуги(обслужване)

 Реклама

 Дизайн

 Друго


Данни за фирмата(предприятието):

Име и правна форма *

Дейност *

Друга дейност(ако има) *

 Регистрация по ЗДДС

 Чуждестранни сделки

 Задължителен одит

 Счетоводна база - МСФО

 Индивидуална отчетност по обекти

Брой на персонала (вкл.управители)

Брой входящи документи

Брой изходящи документи

Брой левови банкови сметки

Брой валутни банкови сметки

Когато няма регистрирана фирма се вписват бъдещите намерения и очаквания.


Допълнителна информация:

Ако разполагате с информация, която считате за важна, моля да я напишете.

На колко е равно? * 8+1=? 


Отговор ще получите до един ден от поставяне на запитването (за работни дни).

Окончателна цена ще бъде посочена, след уточняване на допълнителна информация.

С индивидуалната ни оферта, ще бъдете запознати по най-бързия възможен начин.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница