Връзки

Инспекция по труда – Русе

Във връзка с изпълнението на трудовото законодателство и контрола на заложените изисквания в Закона за държавния служител, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за насърчаване на заетостта, регулатор се явява Изпълнителна дирекция „Главна инспекция по труда“ …

Прочети повече »

Обновени документи на НАП

Към настоящата дата, са обновени следните документи от НАП: • Заявление за завръщане в България • Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 години • Декларация по чл.7 от Закон за гарантираните вземания на работниците …

Прочети повече »

НОИ (РУСО) – Русе

Информация за адрес и работно време, контакти-телефони, e-mail, гишета за справки и подаване документи на Национален осигурителен институт – Териториално поделение Русе(ТП на НОИ-Русе). Адрес: ТП на НОИ – Русе , гр. Русе, 7000, ул. „Професор Асен Златаров“ № 26 …

Прочети повече »

Търговски Регистър – Русе

Търговският регистър представлява електронна база данни, която съдържа обстоятелствата, които са вписани по силата на закон, и актовете,обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранните търговци. Лицата, които са търговци, са посочени в чл.1 от Търговския закон. …

Прочети повече »

НАП-Русе, адрес за консултация и информация

НАП(Национална агенция за приходите) е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, и с определени със закон частни държавни вземания, наричана още агенция и е юридическо лице, което е на бюджетна …

Прочети повече »

Регистър Булстат – Русе

Регистър Булстат се води и подържа от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, като единен централизиран електронен регистър и този регистър изпълнява дейности както по вписванията в него, така и по и издаването на справки и удостоверения за вписани …

Прочети повече »

НАП информира работодатели за данъчно задлъжнели служители

Работещите във фирми със списъчен състав над 100 души, с просрочени задължения към различни институции, може да им бъде наложен запор на трудовото възнаграждение. От началото на м.октомври ТД на НАП Велико Търново възприе нова мярка в кампанията си срещу …

Прочети повече »

НАП-Русе телефон(телефони)за информация и консултация

Телефонни номера/телефон за връзка с НАП-Русе/ Телефон/Телефони за информация и консултации:082/ 808 160; 082/ 808 162; Телефон за консултации/информация по здравноосигурителен статус: 082/ 808 133; 082/ 808 158; Телефони за информация за банкови сметки: 082/ 808 191; 082/ 808 195; 082/ 808 199. ТД на НАП – Варна, офис Русе е с работно време всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Телефонните номера са актуални към датата на публикацията. Контакти с офисите на НАП

Проверка на Италиански ддс номер

Проверете за валидност ддс номер на клиент от Италия на адрес http://www.vat-number-check.com/italy.html При положение, че на адреса на Европейската комисия идентификационният ддс номер на италианския контрагент се окаже невалиден, то българският търговец следва да му напомни, да направи връзка с …

Прочети повече »

Счетоводни Услуги Русе ЕООД

Счетоводни Услуги Русе ЕООД във Фейсбук Счетоводни услуги Русе ЕООД – счетоводна кантора, партньор на Евристика ЕООД, извършваща счетоводни услуги(счетоводно обслужване) насочени главно към: строителни фирми и строителни услуги от физически лица, търговия на едро и търговия на дребно с …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница