Публикации

Откриване банкова сметка на украинец в България

Украинецът има право самостоятелно да избира българска банка за сетълмент и касово обслужване. За всички видове операции могат да се ползват услугите на една или повече търговски банки. Специфичното при откриване на банкова сметка на украинец е, че някои банки …

Прочети повече »

Важни промени – 20 % намаление за глоба или имуществена санкция от НАП и при идентификация на физическите лица в регистър Булстат

20 % намаление за глоба или имуществена санкция от НАП, от 23.12.2021 г. Когато лице е посочено за нарушител от НАП, със съответния документ издаден от данъчната служба, считано 14 дни от връчването му, лицето има право да ползва 20% …

Прочети повече »

Счетоводна къща, специализирана за фирми по ДДС

Фирмите регистрирани по ДДС, се нуждаят от специализирано счетоводство, за да просъществуват трайно в търговския свят. Не е пресилено да се каже, че в резултат на немарливо счетоводство, може да се стигне до блокиране на банковата сметка и запечатване …

Прочети повече »

Регионални цени за счетоводни услуги за 2020 г.

Най-ниски цени за 2020 г., на месечни счетоводни услуги в Североизточна България. Какви са цените в счетоводствата на водещи фирми в региона, при сключен абонаментен договор? Как те се определят за различните градове? За да се селектира, кои са най-евтините …

Прочети повече »

Предаване на документи при смяната на счетоводител

Сдаването на счетоводна документация от счетоводител в счетоводна къща, е промяна при която първичните и вторичните счетоводни документи и регистри, както и електронните документи в счетоводството, напускат предходния счетоводител и се приемат от нов счетоводител. Съществуват две основни ситуации, когато …

Прочети повече »

Счетоводство на зъболекар

Стоматологът е зъболекар, който местоизвършва стоматологична дейност чрез обект наричан стоматологичен кабинет. Когато дейността е свързана с множество кабинети – тогава тя се реализира чрез стоматологична клиника. По-долу ще разгледаме счетоводство на зъболекарска практика, представляваща реализация на медицински услуги в …

Прочети повече »

Смяна на счетоводител или счетоводна къща в началото на годината

Предтекстите за промяна на обслужващата счетоводна къща или счетоводител са разнообразни и не е задължително един от тях да е ниско (недостатъчно) качество на счетоводното обслужване. Срещат се следните „извънсчетоводни” причинители:
  • ниско ниво на администриране и технология на приемо-предаване на …

    Прочети повече »

Счетоводител в друг град от страната

Счетоводител в друг град на България е незаменима алтернатива, когато трябва да преследвате стриктно бизнес стратегията на фирмата, а на местно ниво съществуват фактори които правят това невъзможно. Възникват варианти, при които критичният праг на компромис спрямо неблагоприятните въздействия е …

Прочети повече »

Видове данъчни услуги

Евристика ЕООД, Русе, консултира в сферата на данъчните услуги. Консултациите се извършват за данъци които се събират от държавата, данъци които се събират от общините и данъци определяни на база международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Освен данъчни …

Прочети повече »

Дистанционното счетоводство – качествен и модерен вариант

Когато се търси отдалечено счетоводно обслужване, отговорът е един качествен и модерен вариант наричан дистанционно счетоводство. Добрият счетоводител не се вълнува от разстоянията, той обслужва еднакво качествено независимо от адресното положение откъдето тръгва счетоводна документация. Дистанционното приемо-предаване на счетоводни документи …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница