Публикации

Русенска счетоводна къща

Счетоводна къща Евристика се състои от русенски счетоводители, които упражняват пълнокачествено счетоводство. Техните счетоводни услуги са насочени както към фирми от русенско, така и към всички в страната, без значение каква капиталова собственост имат – българска или чуждестранна. Счетоводното обслужване …

Прочети повече »

Счетоводни услуги според фирмената дейност

Счетоводните услуги от Счетоводна къща Евристика Русе, извършвани от счетоводители, са напълно адаптирани към особеностите в счетоводството определяни от характеристиките на стопанските операции. Цените на счетоводните услуги са синхронизирани с обема и сложността на счетоводната работа, според дейността в обслужваната …

Прочети повече »

Лого

Логото се изразява по два начина – самостоятелно чрез графични символи и смесено чрез графика и текст. Рекламна къща Евристика Русе, изпълнява дизайн на всякакви лога на фирми, предприятия, дружества, учреждения, сдружения, фондации и на други организации, както и на …

Прочети повече »

Лого за фирмен печат в Русе

Фирмено лого, дизайн на лого,изработка на фирмен знак за печат. Рекламна къща Евристика Русе, изпълнява дизайн на всякакви фирмени знаци, лого за фирми, за Русе, страната и чужбина, на български и на чужд език,на обикновени (дървени печати); кръгли;елипсовидни;правоъгълни;квадратни;микропорести; восъчни;сухи печати …

Прочети повече »

Рекламна къща,агенция в Русе

Рекламна къща Евристика е рекламна агенция в Русе, със специална насоченост към осъществяването на нестандартна фирмена визия, постигаща уникална корпоративна идентичност и нейното пазарно подържане и разширяване чрез рекламни способи. Рекламната агенция включва редица специфични рекламни услуги в състава на …

Прочети повече »

Счетоводител за ЕООД на граждански (трудов) договор

Счетоводителят за ЕООД в перфектен, качествен вариант е свестен, коректен, етичен и грижовен следовник на Вашия бизнес интерес. Локацията му е без значение – дали работи в Русе или от друго място в страната е изключително маловажно. Един съвременен счетоводител …

Прочети повече »

Регистрация, освобождаване и заличаване-лични данни

Администратор на лични данни – регистриране и дерегистриране(заличаване) След регистрацията в Русе, ние от Евристика ЕООД препоръчваме, готовата фирма да пристъпи към привеждане на организационни и технически мерки за защита на личните данни, предвид възнамеряваната и дейност в бъдеще.Регистрацията и …

Прочети повече »

Главен счетоводител-роля във фирмата

Ролята на главния счетоводител във фирмата не е отслабнала, въпреки отпадането на специалните нормировки по отношение на тая висша счетоводна длъжност. В интерес на правилната организация на счетоводството във фирмата, са нужни няколко предварителни действия:да се извърши прогнозиране на бъдещата …

Прочети повече »

Добро счетоводство чрез синтетични и аналитични сметки

Най-доброто счетоводство е достижимо чрез правилното прилагане на счетоводните изисквания.Синтетичните сметки, подобно и аналитичните сметки се обособяват по отношение степента на обобщаване на отчетните обекти.Всяка фирма има нужда от счетоводство с такива сметки. За да е достатъчно добро,счетоводството водено чрез …

Прочети повече »

Online счетоводител за счетоводни услуги в регион Русе

Online счетоводител за регион Русе, е този който осъществява счетоводни услуги за област Русе. От счетоводител онлайн има необходимост най-вече при изнесеното счетоводство, за населените места които са извън град Русе. Разбира се,услугите от дистанционен счетоводител са приложими и за …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница