Достигни, задръж и увеличи успеха чрез кадърен счетоводител

Счетоводител - кадъренСпособен да изстреля на най-високите нива в стопанския живот, е достатъчно квалифицираният, компетентен и способен счетоводител. Той е достоен да е част от стратегическите занятия на фирмените ръководства.

Най-разпространеното разбиране за счетоводителя е, че той е един регистратор на икономически процеси. С тази негова функционалност се изчерпват неговите професионални характеристики в бранша.

Малко е известно, че в повечето фирмени счетоводства, счетоводителят извършва анализ и прогнозиране в различна степен, базирайки се на разнообразни счетоводни както и извънсчетоводни данни.

Кадърният счетоводител, освен че осчетоводява и синтезира икономическа информация, извършва задълбочено изследване на специфичните икономически фактори влияещи негативно върху фирмената рентабилност, предлага решения за увеличаване на печалбата и начини за законно оптимизиране на данъчните и осигурителните начисления. Постиженията в резултат на тези му действия са с трайно проявление и положително влияние върху фирменото развитие.

Тъй като управляващите предприятия в повечето случаи не разбират от счетоводство, те няма как да преценят веднага доколко е кадърен един счетоводител, още повече, че счетоводните ефекти за добро или за зло се проявяват чак след многомесечна работа.

Добре е, че в последно време фирмената култура се подобрява. Възникват удачни практически решения, които в миналото са били непостижими. Налагат се нови организационни методи в бизнеса, където без кадърен счетоводител успех е непостижим.

За да се разбере бързо, дали е кадърен един счетоводител, трябва да постигнем максимална увереност за неговите качества в най-кратко време. Един удачен подход е, частично счетоводните задания да биват възлагани успоредно и на други счетоводители. Дори един пълен счетоводен лаик като възложител, ще усети и разбере разликата с времето. Понякога, чрез този метод може да се намери „нашият човек” – този от който предприятието има най-голяма необходимост.

Процесите, синтезиращи качествена фирмена култура са плод на поредица от удачно насочени и правилно реализирани екипни действия. Кадърният счетоводител взима участие в тях, възприема и в действията си се води от принципите на колегиалната солидарност. Непримирим е, да заявява позиции, които са в ущърб на фирмения напредък залагащ на нарушения в трудово-осигурителните норми. Наясно е, че противозаконните действия, много често мултиплицират в крайно неприятни ефекти.

Пълното постигане на фирмените цели, удовлетворяващо кадърния счетоводител, не е финалът. Този счетоводен специалист, винаги е възприемчив за нови предизвикателства, които да впрегнат в работа неговата професионална обезпеченост.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница