Дизайн

Креативен Дизайн

 • Дизайн на фирмен знак, търговска марка
 • Разработване на цялостна фирмена визия – лого, бланки, визитки, печати и други
 • Дизайн на рекламни и други презентационни материали – листовки, флаери, каталози,  трансперанти, билбордове, табели и други
 • Цялостен дизайн на статичен или динамичен уеб сайт (отделно от изработка)
 • Продуктов дизайн
 • Дизайн на опаковки, етикети, стикери и други
 • Дизайн на панаирни площи и щандове за участие в изложения
 • Интериорен дизайн в тенденция с цялостната фирмена визия


Чрез креативният дизайн, реализиран от Евристика ЕООД, гр.Русе, Вие материализирате един рационален избор – цените ни са с отличен баланс, съотнесени към работа извършена за Вас.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница