Σχεδιασμός

Δημιουργικός σχεδιασμός, δημιουργικές υπηρεσίες στην πόλη Ρούσε, Βουλγαρίας.

Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κάθε είδους δημιουργικών σχεδιασμών, όχι μόνο προς όφελος των εταιρικών εργασιών, αλλά και απευθυνόμενο προς τις ατομικές ανάγκες των φυσικών προσώπων.

Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ διαθέτει με επαγγελματικό στέλεχος στο δημιουργικό σχεδιασμό, ο οποίος κατέχει την κατάλληλη εμπειρία και τις σχετικές δυνατότητες, ώστε να πραγματοποιήσει έναν δημιουργικό σχεδιασμό ποιότητας, σύνθεση μεταξύ των ατομικών προτιμών του πελάτη και των δημιουργικών δυνατοτήτων του επαγγελματία στον τομές του δημιουργικού σχεδιασμού.

Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
  • Δημοσιεύσεις
  • Σύνδεση
  • ΕΟ Έ

Συνεργάτες

Facebook page