Ειδήσεις

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ /ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΠΕΛΑΤΗ

Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παρέχει μηνιαία λογιστική εξυπηρέτηση. Για τον σκοπό αυτό προετοιμάστηκαν μερικές σύντομες οδηγίες προς τους πελάτες με αλλοδαπή ιδιοκτησία στο εταιρικό κεφάλαιο. Αυτές συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαιά τους για την πραγματοποίηση της λογιστικής εξυπηρέτησης. Ποια τα πιο σημαντικά …

Continue reading

Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
  • Δημοσιεύσεις
  • Σύνδεση
  • ΕΟ Έ

Συνεργάτες

Facebook page