Η εταιρεία «ΕΥΡΙΣΤΙΚΑ» Μ.ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006.

Ο γενικός σκοπός της «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ruse, Bulgaria, είναι να εξασφαλίσει στους πελάτες της μία μακρόχρονη, σταθερή και ανοδική εξέλιξη των επιχειρήσεών τους. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, εμείς προσφέρουμε πολύπλοκες υπηρεσίες στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Η προσαρμογή της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει προσαρμογή των βουλγαρικών επιχειρήσεων στη παγκόσμια βιομηχανία. Είναι αυτονόητο ότι η πορεία αυτή είναι πολυσύνθετη και πολύ συχνά συνδεδεμένη με απρόβλεπτες περιπλοκές. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε για τη λύση τους και για την προσαρμογή των επιχειρήσεων Σας στις καινούργιες απαιτήσεις. Λόγου αυτού πολύ συχνά χρειάζονται ειδικές λύσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την λογιστική εξυπηρέτηση. Προσφέροντας μία μεγάλη ποικιλία μη λογιστικών επιχειρήσεων, εμεί είμαστε σε κατάσταση να ικανοποιήσουμε εξ ολοκλήρου τις σχετικές απαιτήσεις για μία ανοδική εξέλιξη των επιχειρήσεών Σας.

Η προθυμία για την λύση του οποιανδήποτε προβλήματος στο όφελος του πελάτη, ανεξάρτητα από τον πολυσύνθετο χαρακτήρα του, η χρήση των 100 % από τις επαγγελματικές ικανότητες μας, χωρίς κανένα όρο και η χρήση σκέψης και φαντασίας ακόμα και όπου φαίνεται να είναι αδύνατη – αυτές είναι οι προτεραιότητες μας.

Ακλουθώντας το βασικό αυτό σκοπό μας, εμείς θα Σας εξοικονομήσουμε και ένα κατάλληλο οικονομικό πόρο, που να το επενδύσετε όπου επιθυμήσετε.

Όχι μόνο θα χρησιμοποιήσετε την έκπτωση στις τιμές αν ζητήσετε μία ολική εξυπηρέτηση, αλλά θα οικονομήσετε και πολύ χρόνο για την επίσκεψη των διαφόρων αρχών. Έτσι θα μπορέσετε να συγκεντρωθείτε πάνω στα κυριότερα θέματα των διοικητικών υποχρεώσεών Σας.

Ο ιματισμός της «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ αποτελείται από νέους και φιλόδοξους ειδικούς με ανώτατη μόρφωση και πραγματική πείρα μεγαλύτερη από 10 ετών, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να Σας βοηθήσουν να πετύχετε ακόμα και καλλίτερα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Εμείς από της «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, έχουμε τις κατάλληλες δυνατότητες και την σχετική εμπειρία για την εξασφάλιση μιας επιτυχημένης προχώρησης των επιχειρήσεων των πελατών μας. Προσφέρουμε υπηρεσίες ποιότητος υποστηρίζοντας την επιχείρησή Σας. Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι ένας έμπιστος και ελπιδοφόρος συνεργάτης – επιχειρηματίας για Σας!

«Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ruse, Bulgaria – Λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης & εργατικού δικαίου, διαφημίσεις, υπηρεσίες σχεδιασμού.

Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
  • Δημοσιεύσεις
  • Σύνδεση
  • ΕΟ Έ

Συνεργάτες

Facebook page