Счетоводна и рекламна къща Евристика Русе – точният избор на кантора за коректно обслужване на Вашата фирма.

Евристика ЕООД е с място на регистрация в гр.Русе. Фирмата стартира обслужване за всички услуги, от самото и основаване през 2006 г.

Обслужването от кантората, осигурява голяма част от необходимите условия за стабилни, възходящи и дългосрочни бизнесрезултати на клиентите си.

Счетоводна и рекламна къща Евристика, осъществява своето обслужване, чрез следните услуги:

Счетоводните услуги се изпълняват от счетоводната къща, а рекламата и дизайна от рекламната къща.

За цялостната реализация на останалите услуги, Евристика ЕООД се ползва от съдействието на ерудирани експерти и консултанти.

Обединени, всички услуги представляват нашето комплексно обслужване, което Ви носи редица предимства в конкурентната бизнес среда.

Изискванията към бизнеса в България са продиктувани от два основни фактора – продължаващото интегриране към европейските норми и глобалните икономически сътресения. Възникват процеси, които са сложни и често свързани с неочаквани усложнения, както с източник Русе, така и дължащи се на особености в страната и вън от нея.Ние ще Ви помогнем, при адаптацията към всички нови изисквания, защото разполагаме с опита и възможностите да направим необходимите стъпки, решавайки ако не всички, то поне голяма част от трудните задачи. Чрез специфичните ни решения, които не са свързани със счетоводното обслужване, ние сме в състояние да отговорим на изискванията за възходящи бизнесрезултати от упражняването на Вашия бизнес.

Изборът на партньор в толкова важни аспекти на бизнеса Ви, като тези, които ние предлагаме трябва да става внимателно и с чувство на отговорност към избора. Съществува вероятност, въпреки високото качество, което подържаме, по чисто субективни причини, нашият клиент да потърси друга кантора, която да извършва обслужването му.Тъй като ценим взаимоизгодното сътрудничество с клиентите, ние желаем да работим с качествени контрагенти, които да ценят нашите грижи, а не такива които подхождат безрасъдно и взимат неадекватни решения, чрез които правят изключително трудна съвместната ни работа.

Стремежът ни е да ползваме 100% от професионалните си качества, без уговорки, изцяло в полза на клиента. Влагаме мисъл и въображение, дори там където на пръв поглед е невъзможно. Следвайки поставената висока цел, ще Ви спестим финансов ресурс, който да инвестирате където пожелаете.

Комплексното обслужване означава и намалени цени, но освен тях Вие ще спечелите и много време за посещение на разнообразни инстанции, като може да разчитате и на посещение на място, в предварително уговорени дата и час. Обичайно,обслужването на клиенти извън Русе,се изпълнява без посещение на място,освен в началните месеци и при някои извънредни случаи, договорени предварително.

Счетоводна къща Евристика-Русе, предлага ценови пакети на преференциални цени, за 3, 6, 8 и 12 месеца към новопостъпили клиенти на счетоводно обслужване с до 100 броя документи на месец. Друг ценови пакет включва пълна тримесечна отстъпка  при сключване на едногодишен договор. Ценовата политика по отношение на фирми, които са с преобладаваща собственост на чуждестранни  лица е различна.

Всички прилагани от кантората мерки, ще Ви помогнат за още по-добра концентрация върху Вашите ръководни задачи.

Евристика ЕООД Русе, е счетоводна и рекламна къща, с одиторски и правни услуги – ние имаме готовността за решаване на всеки проблем, без да се влияем от неговата сложност.

Нашият екип е съставен от млади специалисти завършили висше образование, имащи амбицията, познанията и практическия опит с готовност да Ви съдействат за да постигнете още успехи във Вашия бизнес.

Не подминавайте шанса да направите своя избор самостоятелно, като добиете впечатления от посещение на място в счетоводна и рекламна къща Евристика Русе.
Каквото и да предприемете, правете го с идеята да има пасване, а не непрекъснато да се напасвате!

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница

Валутен конвертор