Счетоводна къща Евристика – точният избор на кантора в гр.Русе, за коректно счетоводно обслужване на Вашата фирма.
Рекламна къща Евристика – нестандартна фирмена визия в пълен синхрон с Вашата дейност.

Счетоводното и рекламното обслужване се осъществяват чрез:

 • Счетоводни услуги;
 • Трудово-осигурителни услуги;
 • Административно-правни услуги;
 • Реклама;
 • Дизайн.

Регистриране на фирми ЕООД, ООД, ЕТ и всичко останало, включително ДЗЗД; промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване; заличаване, закриване и прекратяване на всякакви субекти; регистрации за специфични стопански дейности; публикации на годишни финансови отчети (ГФО) в електронен вид на интернет страница и други.

Разчитайте на нас при нужда от изготвяне на индивидуална и ефективна фирмена визия и реклама.

Получавате данъчно спокойствие, чрез данъчни услуги и обслужване. Работа с българското законодателство за преки и косвени данъци, международни данъчни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. Също така и други документи, уреждащи данъци с международен и локален обхват.

Професионалният характер на обслужването ни се гаратнира чрез необходимите документи, включително удостоверение за професионализъм и етика в счетоводството. Практическото му 12-годишно приложение е с 0% проблеми за всички над 200 клиента. Те са с разнообразен обем на дейност – от най-малкият възможен до такъв с присъствие в ТОП 300 на най-печелившите компании в България, издание на ICAP Bulgaria.

За цялостната реализация на тези услуги, кантората ни се ползва със съдействието на експерти и консултанти.

Обединени, всички услуги, представляват нашето комплексно обслужване, което Ви носи ценни предимства в конкурентна бизнес среда. За да докажем своята ефективност и професионализъм, Ви предоставяме информация за задължителните процедури от стартовия етап по отваряне на нова фирма.

От нас получавате:

 • Комплексно обслужване – Вашите усилия са сведени до минимум!
 • Online счетоводство – Мобилност и достъпност навсякъде по света!
 • Архивно стопанство – Сигурност в съхранението на данни!
 • Прехвърляне на счетоводство – Качествено прехвърляне на счетоводни услуги с висока степен на завършеност.

Изискванията към бизнеса в България са продиктувани от два основни фактора – продължаващото интегриране към европейските норми и глобалните икономически сътресения. Възникват процеси, които са сложни и често свързани с неочаквани усложнения. Ние ще Ви помогнем в адаптацията към всички нови изисквания, защото разполагаме с опита и възможностите да направим необходимите стъпки, решавайки голяма част от трудните задачи.

Всички прилагани от кантората мерки, ще Ви помогнат за по-добра концентрация върху основните Ви ръководни задачи. Така, нашият аутсорсинг ще се изяви в максимална сила, за да отговори в пълна степен на своите характеристики.

Нашият екип е съставен от специалисти, които притежават амбицията, познанията и практически опит. С готовност ще Ви съдействат за постигането на високи успехи. Ние използваме 100% от професионалните си качества, без уговорки, изцяло в полза на клиента. Влагаме мисъл и въображение, дори там където на пръв поглед е невъзможно. Следвайки поставената цел, ще Ви спестим финансов ресурс, който да инвестирате в други полезни дейности.

Изборът на партньор във важни аспекти на бизнеса Ви, като тези, които ние предлагаме, трябва да става внимателно и с чувство за отговорност. Каквото и да предприемете, правете го с идеята да пасвате, а не да се напасвате! Не подминавайте шанса да откриете подходящите за Вас счетоводна и рекламна къща – посетете офиса на фирма Евристика ЕООД в гр.Русе.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница