Счетоводна къща, специализирана за фирми по ДДС

ДДС специализирана счетоводна къщаФирмите регистрирани по ДДС, се нуждаят от специализирано счетоводство, за да просъществуват трайно в търговския свят.

Не е пресилено да се каже, че в резултат на немарливо счетоводство, може да се стигне до блокиране на банковата сметка и запечатване на търговския обект, обстоятелства които действат пагубно на много фирми, особено в началните години. Дори несъвсем качественото обслужване на задачите, при ддс регистрирана фирма води до осезаеми загуби.

В България е прието, че данъчните услуги и обслужване са част от счетоводното обслужване. Съобразявайки се с тези обществени нагласи, извеждаме твърдението че счетоводна къща може да е специализирана за фирми по ДДС, за да постигнем максимална разбираемост всред широк кръг от потребители.

Обръщаме внимание на Счетоводна къща Евристика, защото в течение над 10 години, 80% от фирмите които се обслужват счетоводно, са регистрирани по Закона за ДДС или ЗДДС.

Оказа се, че освен трайни отношения с фирми по ДДС, за всичките години Счетоводна къща Евристика има напълно успешно подаване в срок на справки декларации по ДДС, ВИЕС, отчетни регистри и всички други документи към НАП, свързани с текущото ДДС обслужване на фирмите. Възстановяването на ДДС в синхрон с данъчните съвети на счетоводната фирма, винаги ставаше в пълен размер.

Спазването на сроковете за подаване на ДДС е техническа задача, което се изпълнява със съответните прийоми за ред и контрол. Такава също е следенето на обороти за регистрация по ДДС, както и за ДДС дерегистрация. Те, макар да са съществени, не са най-важни за безупречната ДДС хигиена на всяка фирма. Освен тяхното безпроблемно реализиране, Счетоводна къща Евристика има редица постижения при фирми по ДДС, свързани както със сделки в страната така и в чужбина и както с символични обороти така и с милионни обороти за месец. Постиженията се състоят от успехи по данъчни проверки и ревизии и от такива в решението на противоречиви казуси, които нямат само еднократен характер, а се повтарят непрекъснато през историята на Счетоводна къща Евристика.

Смеем да твърдим, че при изпълнение на правилника на докуменооборота и плътно следване на нашите съвети, всяка фирма по ДДС може да е спокойна за своето търговско бъдеще. Имаме всички доказателства в подкрепа на твърдението, включително даваме 100% гаранция за изпълнение на възложената работа, или връщаме парите.

Редно е всеки представител на бизнеса с фирма по ДДС, да се замисли преди да встъпи в смяна на счетоводната къща, заради някакви проблеми. Ако в резултат на собствените му грешки се получи така, че се породят трудности, не бива за това да се обвинява счетоводителят. Счетоводна къща Евристика няма да откаже съвет, за да помогне в спор между възложител и изпълнител на счетоводната работа и никога няма да злепостави колега с цел „да му отмъкне” клиент. Нашето верую е, че за Всеки клиент си има счетоводител и много от неприятните ситуации са свързани със субективни фактори, които са лесно преодолими при малко желание.

Счетоводна къща Евристика e фирма специализирана в ДДС обслужването и реализира качествено изпълнение на възложеното за изгодни цени.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница