Русе

Регистрацията на фирми и регистрацията по ДДС в Русе, както и счетоводното,данъчното,трз и рекламно обслужване, са едни от причините за да посетите град Русе.
Повод може да се окаже нашето онлайн (online) обслужване, а най-вече нашето онлайн счетоводство, предоставящо прецизни и изчерпателни счетоводни услуги независимо от местоположението на клиентската фирма.
Възможно е да нямате такъв повод, защото нашето онлайн счетоводно обслужване може да заработи и функционира без физически контакт с Вас, тъй като дистанционното ни счетоводство е усъвършенствано достатъчно, за да работи на максимални обороти и да допринася значителни ползи независимо от разтоянието.
Благодарение на взаимоотношенията със собственици на български фирми, пребиваващи извън България, придобитата ни опитност има максималното поле за подобряване в методите и подходите за онлайн работа.

След приключването на съвместните ни ангажименти или по друг повод, Вие можете да опознаете град Русе, като посетите много интересни забележителности.

Русе е възникнал като древно селище отпреди 23 века.

В старо време, тук се е намирала античната римска крепост Сексагинта Приста.
Като селище Русе възниква към IХ век, по времето на нашествието на варяжкия княз Светослав I Игоревич, като тогава са били първите по-значими поселения. По-късно населеното място е започнало да има териториално влияние, след миграцията на населението от град Червен, който бил опустошен от османското нашествие през средновековието.

При установяването на османската власт,селището е крепост с преимуществено военно предназначение. Във вековете на турското робство, градът се е развивал непрекъснато, а неговата значимост е нараствала.Тласък в подема става определянето на Русе за център на Дунавска област, като по това време е наричан Туна вилает.Това се случва когато за валия е бил назначен Митхад Паша. Той е имал амбицията да модернизира турската държава.Извършил е бързо, но качествено преустройство на града, построени били административни сгради по европейски образец, учебни заведения, питейни заведения и ресторанти, както и първата у нас жп линия Русе-Варна.Благодарение на тези действия се стигнало до бързо нарастване на търговските възможности на русенските предприемачи, възход в дейностите на занаятчии и земеделци.В крайна сметка, в навечерието на Освобождението Русе става най-големият град по дунавското поречие, в който пребивавали консули на Австро-Унгария,Италия,Франция,Англия и почетни консули на Германия,Белгия,Испания,Холандия и Гърция.

По времето на националноосвободителното движение Русе е основен център, своеобразна врата за най-величавите ни революционери, по пътя им към Румъния.
Всеизвестна е саможертвата на Баба Тонка. Нейната къща е превърната в музей, където може да се установи огромната популярност на града всред тогавашните наши възрожденци.

Русе е добил известност с името „малката Виена”заради архитектурата в Центъра на града, която е сходна с тази в австрийската столица, а по големина, през 1878г.той е първенец в Княжество България.През началото на индустриализацията на българската държава в края на XIX-ти и началото на XX-ти век,той е бил първият град в който са внедрявани новостите. Заради достигнати постижения в разнообразни сфери дунавският град е предложен за столица на България.Поради военно-стратегически причини обаче, за столица е избран град София.

Сега, Русе е най-големият по население град и най-важен промишлен център в България, който се намира край река Дунав.Пътното разстояние до Букурещ е 75 км, а до столицата на България, София, е 310 км. Той е административен център на обширна територия, и затова в него имат офиси най-важните държавни институции и банки, има училища за получаване на основно, средно и висше образование.


Снимки Русе


Русе,важни държавни институции: Търговски регистър, Национална агенция за приходите,Национален осигурителен институт,Инспекция по труда, Местни данъци и такси и други.

Интересни исторически и архитектурни обекти в Русе: Доходното здание,Паметника на свободата, крепост Сексагинта Приста, Регионален исторически музей, Екомузей и други.Околностите на града, са интересни за туризъм, с множеството обекти по река Русенски Лом.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница