Етапи при нова фирма

Нова фирма - етапиПодготовка
Стартирането на всяка търговско-стопанска инциатива, започва с подготовката за отварянето на фирма. От правната, през счетоводната, включително данъчно и осигурителна практика, до изработката на фирмена визия, ние сме с Вас на всяка позиция, чрез:

  • Финансов и маркетингов план.
  • Анализ и прилагане на различни начини за бизнескомбинации на новосформираното предприятие. А именно – формиране на една стопанска единица в резултат от обединяването или контрола върху активи и дейности с участници от няколко отделни предприятия.

Наложителни са редица стъпки, които да определят бъдещата функционалност на заложената бизнес стратегия. С нашето съдействие това се случва безроблемно и бързо. Отработвали сме редица интересни варианти, които гарантират успеха на възложените от Вас задачи.

Регистрация на фирма
След подготовката за отваряне на фирма, се пристъпва към регистрацията на Вашето предприятие в търговския регистър. Регистрираме всички видове фирми с адрес на управление в или извън гр.Русе. Регистрираните фирми може да са открити както с българска, така и с чуждестранна собственост на капитала. Ние Ви гарантираме бързо регистриране на бизнеса пред институциите – Община, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ДАНС и пр. Ние сме специализирани в регистрации за извършване на специфични стопански дейности като производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, дейност в обменни бюра, както и в интернет търсачки, портали и каталози.

Фирмена визия
За всяка фирма е важно да има уникална и въздйстваща визия, с която да се откроява в съответния бизнес ареал. Ние разполагаме с възможностите да създадем цялостна фирмена визия, изпълнена от професионален дизайнер. Това е възможно още преди да е готова напълно регистрацията на фирмата в търговския регистър. Удостоверението за фирмена регистрация и печат, който ще отпечатва фирмения знак (лого, графичен знак), винаги дава предимство пред останалите. Важно е да отбележим, че фирмена идентичност и завършен визуален имидж се постигат с качествената фирмената визия.

Начало на самоосигуряване
Осигуряването на самоосигуряващ се собственик (съдружник) във фирмата, съвпада с началото на трудовата му дейност.
Регистрацията при започването на трудова дейност от самоосигуряващото се лице, става чрез подаване на декларация до компетентната служба на НАП, която се подписва от лицето, което ще се самоосигурява, в срок от 7 дни от началото на трудовота му дейност. Счетоводна къща Евристика извършва всички действия по попълването и подаването на осигурителната декларация.
Самоосигуряващо се лице с повече от една фирма, може да се осигурява само чрез едната фирма, където е собственик (съдружник), върху съответния минимален осигурителен доход.
Възможни са и други варианти за осигуряване на собственика (съдружника), като счетоводна къща Евристика препоръчва преимущественото прилагане на самоосигуряването. Такива варианти са осигуряване по договор за управление и контрол и по трудов договор (неприложим при всички случаи). За целта счетоводната къща извършва събеседване с лицето, подлежащо на осигуряване и спомага за подходящ избор.

Регистрация по ДДС
Ако сте напълно убедени, че Вашите бизнес отношения ще протичат по-гладко, когато е налична ДДС регистрация, не изчаквайте натрупването на задължителния за регистрация оборот, а се регистрирайте доброволно. Повечето ни клиенти достигат бързо оборота за задължителна регистрация и желаят да бъдат регистрирани по ЗДДС веднага след регистрацията им в търговския регистър.
Съществуват редица специфични случаи за регистрация по ДДС. Пример за това е възникнало задължение за регистриране, когато ДДС е изискуем от получателя. Тогава от това лице трябва да се подаде заявление за ДДС регистрация в седем дневен срок, преди датата, на която ДДС за доставката става изискуем. Вашето присъствие при всички процедури по ЗДДС не се налага. Счетоводна къща Евристика ще Ви представлява пред компетентната данъчна служба, както и пред всички останали в страната.

ТРЗ и ЛС
Подготовка чрез юридическа, счетоводна и ЗЗБУТ (ако не е направена от външен представител) консултация и начало на трудово-правни и трудово-осигурителни отношения, свързани с персонала. Последващи регистрации в КЗЛД, Инспекция по труда (невинаги), Служба по трудова медицина. Регистрация в НАП, чрез подаване на уведомление по Кодекса на труда.
Следващите действия са разнообразни и нямат така изразена последователност, както горепосочените. Счетоводните услуги, които предлагаме, са в изпълнение на всички професионални и етични изисквания, удостоверени от ИПСБ. Евристика ЕООД е счетоводна къща с одиторски услуги – заедно имаме готовността за решаване на всеки проблем, без да се влияем от неговата сложност.

Един ден, е възможно да решите, че вече не се нуждаете от фирма. В такъв случай имайте предвид какво е нужно за заличаване, прекратяване – финален етап в живота на фирмата.
Преди да се пристъпи към заличаване, прекратяване на фирма, трябва внимателно да се обмислят всички възможности за продължаване на дейността. Регистрацията на фирма е началният стадий, докато нейната ликвидация, прекратяване, заличаване е последният стадий от нейното съществуване. Евристика ЕООД съдейства за гладко протичане на ликвидационния процес. Обръща внимание на всички варианти за запазване на регистрацията на фирмата и, при невъзможност за приложение, присъства с отговорна грижа при всяка стъпка от ликвидационния процес. Примерни моменти са: задължителна дерегистрация по ДДС, взаимоотношения с НОИ във връзка с проверка и издаване на удостоверение, разни типове счетоводни баланси, изготвяни от счетоводната къща, в зависимост от фазата на ликвидация.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница