Какво да знаете за регистрирането на търговско дружество

Търговско дружество - регистриранеСъществуват няколко различни вида търговски дружества. В този текст ще наблегнем и разгледаме подробно най-популярните – ЕООД и ООД, както и разликата между двете. ЕООД е абревиатура от Еднолично дружество с ограничена отговорност, ООД от своя страна е Дружество с ограничена отговорност. Преди да стигнем до тяхната същност, нека обърнем внимание на останалите разновидности на търговски дружества.

 • Събирателно дружество /СД/ – учредено от две или повече лица търговско дружество /ТД/, които имат обща стопанска дейност и печалба;
 • Командитно дружество /КД/ – ТД, което обединява две или повече лица, които извършват търговска дейност под обща фирма.
 • Акционерно дружество /АД/ – представлява предприятие, капиталът на който е образуван от вноски на съдружници, срещу което същите получават акции.
 • Еднолично търговско дружество /ЕАД/ – за разлика от АД, ЕАД е учредено само от едно физическо или юридическо лице.

Регистрацията на всички гореизброени търговски дружества се осъществява в Агенцията по вписванията, Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ /Юридически лица с нестопанска цел/. Няма кой да Ви спре сами да регистрирате своята търговска дейност в съответните институции, но Ви съветваме да потърсите услугите на юрист. Трябва да сте наясно, че тази дейност, извършена от неспециалист, крие значителен риск, тъй като става дума за полагане на основите на Вашия бизнес. Услугата за регистрация на дружество не е скъпа и напълно оправдава времето и сигурността, която печелите. Ако предпочетете Евристика ЕООД за извършване тази услуга, цената ще се приспада от цената за цялостното счетоводно обслужване на новото дружество до нейното пълно погасяване.

Вече споменахме, че съществува разлика между ЕООД и ООД, която основно се изразява в броя на хората, които притежават капитал в дружеството. При ЕООД е едно лице, а за създаване на ООД трябва да са налице минимум двама Във втория случай не се налага собствениците да имат равни капиталови вложения.

Накрадко ще минем пътя към регистрация на ТД, от най-популярните две дружества, в следните изисквания:

 • Минималният капитал за неговото учредяване е 2 лева, като минималната учредителна вноска, която може да притежава един сътрудник, е 1 лев;
 • Важно е името на дружеството да бъде уникално, т.е. да не е използвано вече за извършване на търговска дейност;
 • Помислете върху всяка дейност, която дружеството ще изпълнява и ги въведете като описание на основна негова дейност;
 • Седалището и адреса на дружеството трябва да бъдат посочени, като не е задължително те да бъдат на един и същи адрес;
 • Дружеството трябва да има един или няколко управители, които може да бъдат и съдружници /собственици/ в него.
 • Спрямо минималните изисквания за стартов капитал, трябва да въведете неговият размер.

И ако изискванията за регистрация на ТД Ви изглеждат лесни за изпълнение, то процесът до финализирането на регистрацията без юридически грамотно лице далеч не е така. Тук на помощ идваме ние, като заедно с нашите юристи бързо, ефективно и с оправдан ресурс ще стигнете до желания резултат. Конкретна цена за услугата ще Ви бъде изпратена, след като попълните ценовата форма на сайта ни www.evristika.eu.
Важно е да отбележим, че актуалните държавни такси се менят, затова тях ще получите допълнително на посочения от Вас e-mail адрес.

За да предотвартите съществени грешки при регистрация на Търговско дружество, спазвайте следните принципи:

 • Изберете счетоводна къща, която може да докаже своята компетентност и правна грамотност.
 • Внимавайте с избора на безплатни услуги. Те подлежат на проверки от НАП, тъй като от там се определя пазарната цена и нейното данъчно облагане. Безвъзмездните услуги подлежат на данъчна регулация!
 • Убедете се, че избора на име за Вашето дружество е свободно!
 • Често попълването на регистрационни документи от некомпетентни лица могат да доведат до нежелана промяна в осигуряването на този, който управлява фирмата.
 • Лица под 18-годишна възраст се водят като недееспособни лица в търговското право. Също така, някои държавни служители нямат право да създават фирми.

За да бъдат спестени редица неудобства, както време и ресурси, има възможност за онлайн регистрация на ТД. Евристика ЕООД предлага тази услуга при всякакъв вид регистрации, така че не се колебайте да ни потърсите.

Коментари са забранени.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница