ТРЗ услуги

Евристика ЕООД, гр.Русе, реализира трудово-осигурителни вкл.трз услуги, като допълнение към счетоводните услуги, респ.счетоводното обслужване. Някои колеги причисляват трудово-осигурителните (трз) услуги към счетоводните услуги, но въпреки причинно-следствената връзка между двата вида услуги, не можем да твърдим че съществува еднаквост между тях.

Защо толкова държим на точните дефиниции и тяхното спазване? Защото ако те са размити, неопределени, неясни – стават поле за изява на спекулативни практики. Ние превъзмогваме успешно тази ситуация, като предлагаме подробен договор за абонаментно обслужване, където е изяснено в детайли, какви точно услуги прилагаме спрямо клиента.


ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Трудово-осигурителното (трз) обслужване може да е пълно, както и частично.
 • Пълно трудово-осигурително обслужване означава, тогава, когато се прилагат всички трудово-осигурителни услуги и непълно – когато се прилагат невсички трудово-осигурителни услуги.
 • Абонаментното трудово-осигурително обслужване – печелите непрекъсната подръжка на вашето трз и приоритетни позиции спрямо клиентите, които не са на абонамент.
 • Абонаментното обслужване – комплексно обслужване, комбинация от счетоводни и
 • трз услуги, свързани с граждански и друг тип договори.


ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Трудово-осигурителни (трз) услуги съобразени с нормативната обстановка в Република България,ЕС и в други страни.
 • Трудово-осигурителни услуги, чрез които се документират договорните отношения между предприятието и собственици, управители (съдружници), лица по таканаречените граждански договори и лица по трудови договори, след правна консултация, която не е елемент на тези услуги. Неправилно е причисляването направни услуги, към трудово-осигурителните услуги които по своята същност и наложилата се практика имат подчертано технически характер.
 • Детайлна картина на трудово – осигурителното положение във фирмата
 • Трудово-осигурителни рекапитулации за осигуровки, данъци и възнаграждения
 • Съставяне на платежни документи за осигуровки, данъци и банков превод на възнаграждения
 • Съставяне на правилник за вътрешния трудов ред по чл.181 от Кодекса на труда
 • Съставяне на декларации обр.1, евентуално обр.6 и подаването им с електронен подпис
 • Минимизиране вероятността от „прикрити трудови правоотношения“
 • Изготвяне и систематизиране на документи и предаването им в архивното стопанство на НОИ
 • Съставяне на уведомления по чл.62 и чл.123 от Кодекса на труда (KT) и тяхното подаване с електронен подпис
 • Подготовка и представляване при данъчно-осигурителна проверка и ревизия
 • Попълване и заверка на осигурителни книжки в НОИ


Евристика ЕООД, гр.Русе е един рационален избор за трз услуги(трз обслужване) – поради обстоятелството, че взимаме всякакви мерки за отлично съотношение между трз ангажиментите и нашата цена за тях.

Категории

 • Новини
 • Публикации
 • Връзки
 • ГФО

Партньори

Фейсбук страница