Счетоводна къща в Русе

Нуждаете се от счетоводна къща в Русе?Нуждаете се от счетоводна къща в Русе?


Евристика ЕООД е точният избор, когато става дума за професионално ориентирано счетоводство със специфични и индивидуално съобразени цени щядящи фирмените разходи на обслужваните предприятия. Счетоводна къща Евристика се намира в град Русе, но работи и с предприятия с регистрация в други населени места.


Основаването на едно предприятие, започва не с избора на правната форма, а с конкретизиране на дейността която ще се развива и нейното положение спрямо всички въздействащи и фактори.Като облегчаващ показател, счетоводното обслужване на старта в продължение на няколко месеца се извършва на преференциална цена.


Всички услуги предлагани от счетоводната къща са ценово обосновани, заплаща се за извършената работа при пълно счетоводно обслужване и авансово(предварително) при частично счетоводно обслужване(еднократни счетоводни услуги).


Безплатни услуги не се предлагат – тези услуги реално не са безплатни, а се компенсират за сметка на променените ценови нива при други видове услуги.


Счетоводна къща Евристика Русе, работи с пакетни услуги, при които има пълна яснота, кога, как и защо се заплаща оферираната цена. Спестяване от месечната абонаментна такса се постига чрез комбинация от услуги(комплексни услуги).


Съпричастна към оптимизиране работното време на своите клиенти, счетоводната къща предлага посещение на място, което е удобно, за взимане на необходимите документи за счетоводно обслужване. Прилагат се още редица съпътстващи услуги, като интернет банкиране, предаване и приемане на банкова документация от обслужващата банка.


За гарантиране на качеството, при клиентите на счетоводно обслужване се сключва договор и се съставя правилник за документооборота.


Счетоводна къща Евристика Русе, осъществява легитимно счетоводство и ще подходи с необходимото внимание, към всеки въпрос поставен от контактната форма, както и ще реши в най-бързи срокове експресни задачи, поставени във връзка с дейностите които обслужва.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница

Валутен конвертор