Счетоводна къща в Русе

Нуждаете се от счетоводна къща в Русе?Нуждаете се от счетоводна къща в Русе?
Евристика ЕООД е точният избор, когато става дума за професионално ориентирано счетоводство със специфични и индивидуално съобразени цени щадящи фирмените финанси на обслужваните фирми. Счетоводна къща Евристика се намира в град Русе, но работи и с предприятия с регистрация в други населени места.

Коя счетоводна къща е добра за счетоводно обслужване?
Всяка счетоводна къща с високи показатели по отношение на професионализъм и етика, за поне пет години, може да се нарече добра счетоводна къща. Разбира се, това обстоятелство е трудно установимо, тъй като може да събере информация от един или няколко доволни клиенти, но да се изследват всичките обслужвани фирми от външно лице е невъзможно, поради мерките за конфиденциалност в договорните отношения.

По отношение данъчната и осигурителната изрядност в упражняваните услуги на счетоводната къща към свои клиенти, не може да се получи информация, тъй като разпространяването на данни към неоправомощени лица от НАП, НОИ и други държавни институции е забранено.Сравнително достоверна, но не изчерпателна информация може да се набави от счетоводните организации, където членува физическото или юридическо лице, упражняващо счетоводна дейност.В тези организации има възможност да се подават сигнали за нарушения, некачествена работа и други, които да оказват влияние на членството. На този етап, лишаването от членство при почти всички счетоводни организации, става единствено когато има неплащане на членски внос.

Видно от изреденото по-горе е, че най-често в обществените представи, добрата счетоводна къща не е тази която изглежда и нейното намиране не е лесна задача. Единственият съвет, който Ви върши работа, когато трябва да се търси счетоводна къща която да е добра, е да се вложат значителни усилия и време за нейното намиране. Добре е те да включват посещение на мястото, където евентуално ще се извършва счетоводната дейност и събеседване с представляващия счетоводната фирма.

Действията по намирането на добра счетоводна къща не бива да са зависими от субективните преценки на познати, по давление на бизнес и политически кръгове, камо ли от служители на контролни органи. Важните избори изискват внимание, търпение и нулева зависимост.Властовите позиции се сменят, познанствата се разрушават, но счетоводството остава, а и трябва да се съхранява.

Какво е характерно за нашето счетоводно обслужване?
Основаването на едно предприятие, започва не с избора на правната форма, а с конкретизиране на дейността която ще се развива и нейното положение спрямо всички въздействащи и фактори.Като облегчаващ показател, ние предлагаме счетоводното обслужване на старта в продължение на няколко месеца, което се извършва на преференциална цена.

Всички услуги предлагани от счетоводната къща са ценово обосновани, заплаща се за извършената работа при пълно счетоводно обслужване и авансово(предварително) при частично счетоводно обслужване(еднократни счетоводни услуги).Безплатни услуги не се предлагат – тези услуги реално не са безплатни, а се компенсират за сметка на променените ценови нива при други видове услуги.

Счетоводна къща Евристика Русе, работи с пакетни услуги, при които има пълна яснота, кога, как и защо се заплаща оферираната цена. Спестяване от месечната абонаментна такса се постига и чрез комбинация от услуги(комплексни услуги).

Съпричастна към оптимизиране работното време на своите клиенти, счетоводната къща предлага посещение на място, което е удобно, за взимане на необходимите документи за счетоводно обслужване. Прилагат се още редица съпътстващи услуги, като интернет банкиране, предаване и приемане на банкова документация от обслужващата банка.Софтуерното обезпечение на счетоводната къща е на необходимото ниво за пълно изпълнение на възложената счетоводна работа.Подържа се физически архив, където се съхранява хартиена и друга документация на обслужваните лица.

За гарантиране на качеството, при клиентите на счетоводно обслужване се сключва договор и се съставя правилник за документооборота.Така риска за непредставяне или загубване на документация е сведен до минимум.

За подържане на професионалния характер на работата са взети широкообхватни мерки, като те непрекъснато се обновяват с цел постигане на най-високите възможни резултати. Една от тези мерки е регистрация на управителя на счетоводната фирма, който е и съставител на годишните финансови отчети(ГФО) в Института за професионалните счетоводители в България.Такава регистрация удостоверява професионализма и етиката на физическото лице съставител на ГФО.

Какъв избор да направим – счетоводна къща или счетоводител?
На пръв поглед разликите са неоткриваеми. Клиентът възлага счетоводната задача на счетоводната къща, а тя от своя страна – на наетия счетоводител.

Тъй като изпълнението се осъществява от физическото лице счетоводител, счетоводната къща само „продава” една завършена счетоводна работа към клиента. Счетоводителят е съставител на годишния финансов отчет, той е носител на счетоводните качества, даващи облика на една счетоводна къща, чиято дефиниция съвпада най-често със специализираното счетоводно предприятие по реда на Закона за счетоводството.

Като характер на работа, съвременната счетоводна къща наподобява в голяма степен, една конвейерна линия или т.нар.масово производство. Там се прилага автоматизация и управление, по същия начин при услугите, както при приготвянето на разнообразни продукти от вещественото производство.

Такъв подход за работен процес има място и в сферата на услугите, тъй като основната цел, която е минимизиране на разходите и максимизиране на печалбите се постига по лесен начин.Обаче, това се отнася само за еднотипни клиенти и еднотипни счетоводни задачи. Всичко останало нарушава алгоритъма на подобен процес и там е нужна намеса от страна на ръководителя на счетоводната фирма, за недопускане на излизане от зададените рамки за постигане на предварително определените цели.

Според наши изследвания счетоводната работа в една счетоводна къща е 90% конвейер. Останалото е неспецифичен подход, който трябва да се отличава с верни, бързи, навременни и нестандартни решения. При конвейера всичко е вкарано в точно зададени неизменни параметри. Ефикасно, решения от ръководството могат да бъдат взети само при наличие на опитен и запознат с нормативните изисквания персонален състав.Дори способностите на управителите на успешните счетоводни къщи не стигат, за дадат качествен завършек на едно неспецифично счетоводно задание.

Преобладаващите на пазара счетоводни къщи са се доверили изцяло на конвейерното счетоводство, по практични и не на последно място егоистични цели. Най-често вината за грешките в такова счетоводното обслужване се прехвърля изцяло върху клиента, като настойчиво му се вменява вина, че причината за случващото е в него. При такива негативни показатели, счетоводството би било невъзможно. Да, но то „процъфтява“ и „се развива“! Защо? Защото се крепи на разнообразни порочни практики, налагани в обществото дълги години, дотолкова, че то ги е възприело като нормални и лесноприемливи.

Специфичното за счетоводителя, който самостоятелно извършва счетоводно обслужване е неговата тясна експертност. Дали нает на трудов договор или с възложена работа по граждански договор, той не може да надхвърли едни параметри на неговите умствени възможности, когато става дума за разнообразни счетоводни задания, които обаче са постижими от един добре организиран екип. Този проблем може да бъде решен, чрез взаимоизгодно сътрудничество с други счетоводители, практикуващи в разнообразни сфери на счетоводството. В голяма степен, практически той е нерешен, тъй като отново и тук се залага на най-лесното, но и най-неефикасното – запитвания в счетоводни сайтове, където се получават всевъзможни, често неверни отговори, а счетоводителя прилага такъв какъвто му харесва, без да е изследвал детайлно обосновката му. Проблем при този тип счетоводители е липсата на експертност, защото така не може да се разчита дори на тясната им специализация. В един колектив, екип, такъв недостатък е бързо отличим, а впоследствие коригиран, или игнориран чрез отстраняване на счетоводителя.

Обобщено погледнато, счетоводителят е най-подходящ за изпълнение на тясно специализирани счетоводни задачи, а счетоводната къща – широкообхватни такива.

Все пак, налични са изключения всред самостоятелно практикуващите счетоводители и клиента няма да усети разликата между счетоводителя и счетоводна къща при изпълнение на разнообразни счетоводни задания.

Счетоводна къща Евристика Русе, осъществява легитимно счетоводство и ще подходи с необходимото внимание, към всеки въпрос поставен от контактната форма, както и ще реши в най-бързи срокове експресни задачи, поставени във връзка с дейностите които обслужва.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница