Счетоводно обслужване в Русе

Абонаментно счетоводно обслужване в Русе, на фирми с регистрация в град Русе, така и регистрирани фирми в други градове от страната, представлявани от български и чуждестранни лица.


Абонаментното счетоводство, съставляващо счетоводното обслужване включва пълно или т.нар.цялостно счетоводно обслужване.


Такъв тип обслужване е външно спрямо обслужваната фирма и се нарича аутсорсинг (произлиза от английския термин outsourcing) с който се наименова обслужване извършвано от външни фирми, изнесени производства и други.


Така вместо да подържа счетоводители на трудов договор, фирмата ангажира счетоводно предприятие, което да извършва същата дейност както работещия в нея.
Оперативното водене на счетоводство, обработката на текущите документи и съставянето на годишните финансови отчети в този случай се поверяват на счетоводното предприятие, като за целта се сключва договор и се съставя правилник за документооборота.


1.Текущо счетоводно обслужване – характеризира се най-често с месечна обработка на постъпващата информация и е най-подходящо за фирми със среден обем на докуменооборота. Месечната периодичност съвпада с подаването на разнообразни справки и отчети, както към обслужващата фирма, така и към институциите.


2.Годишното счетоводно обслужване се прилага при еднократна обработка на счетоводната документация за годината.Подходящо е за нерегистрирани по закона за ддс лица и такива с малък обем на докуменооборота.


3.Ежедневно, ежеседмично счетоводно обслужване – отнася се за фирми с голям обем на документооборота и такива изискващи справочна, оперативна и друга информация за периоди по-кратки от календарния месец.


4.Сезонно счетоводно обслужване. Някои фирми извършват кампанийно дейности през годината, които съвпадат с активните туристически сезони – лято и зима, други са свързани със специфични дейности във земеделието.Често такава дейност възниква стихийно и ако не е обсъдена предварително в счетоводен аспект, може да се стигне до необратими неприятни последствия.


5.Комплексно счетоводно обслужване – термин наложен с времето от счетоводните къщи, нуждаещи се от обобщаващо наименование на основните услуги или обслужване, които най-често съпровождат счетоводното обслужване – свързани с данъчното облагане, трудови правоотношения, изчисляване на заплати, осигуряване и интрастат.


В зависимост от обема на докуменооборота е също и организацията на движението на документите в предприятието. Необходимо е да се знае във всеки момент къде се намира издаден или приет от фирмата счетоводен документ.
За целта се съставя правилник за документооборота, чието структуриране е в пряка зависимост от периодиката обуслувена от характера на фирмената дейност.
Важно е също да се знае, че документацията има различни срокове за съхранение, определени от Закона за счетоводството и едва след изтичане срока за съхранението и, включително електронни носители, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд или в НОИ, тя може да бъде унищожена.


Евристика ЕООД осъществява законосъобразно счетоводно обслужване, ефикасно и в съответствие със специфичните особености на клиента.
За подробности, заповядайте в офиса на фирмата или изпратете запитване от контактната форма.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница