Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница

Евристика ЕООД, е дружество основано в 2006 г.

Високата цел, следвана от Евристика ЕООД, е осигуряване на  необходимите условия за стабилни, възходящи и дългосрочни бизнесрезултати на клиентите си.

Нейната реализация се осъществява, чрез прилагането на следните услуги:

За цялостната реализация на предмета на дейност, Евристика ЕООД се ползва от съдействието на ерудирани експерти и консултанти.

Обединени, всички услуги представляват нашето комплексно обслужване, което Ви носи редица предимства в конкурентната среда на Вашия бизнес.

Новите изисквания към бизнеса в България са продиктувани от  два основни фактора – продължаващото интегриране към европейските норми и глобалните икономически сътресения. Възникват процеси, които са сложни и често свързани с неочаквани усложнения. Ние ще Ви помогнем, при адаптацията към всички нови изисквания, защото разполагаме с опита и възможностите да направим необходимите стъпки, решавайки ако не всички, поне голяма част от трудните задачи пред бизнеса Ви. Чрез нашите специфични решения, които не са свързани със счетоводното обслужване, ние сме в състояние да отговорим на изискванията за възходящи бизнесрезултати от упражняването на Вашия бизнес.

Изборът на партньор в толкова важни аспекти на бизнеса Ви, като тези, които ние предлагаме трябва да става внимателно и с чувство на отговорност към избора. Съществува вероятност, въпреки високото качество, което подържаме, по чисто субективни причини, нашият клиент да потърси друг партньор. Тъй като ценим взаимоизгодното сътрудничество с клиентите, ние желаем да работим с качествени контрагенти, които да ценят нашите грижи, а не такива които подхождат безрасъдно и взимат неадекватни решения, чрез които правят изключително трудна съвместната ни работа.

Евристика ЕООД е счетоводна и рекламна къща, с одиторски и правни услуги – ние имаме готовността за решаване на всеки проблем, без да се влияем от неговата сложност. Стремежът ни е да ползваме 100% от професионалните си качества, без уговорки, изцяло в полза на клиента. Влагаме мисъл и въображение, дори там където на пръв поглед е невъзможно. Следвайки поставената висока цел, ще Ви спестим финансов ресурс, който да инвестирате където пожелаете.

Коплексното обслужване означава и намалени цени, но освен тях Вие ще спечелите и много време за посещение на разнообразни инстанции, като може да разчитате и на посещение на място, в предварително уговорени дата и час. Всички тези мерки, ще Ви помогнат за още по-добра концентрация върху Вашите ръководни задачи.

Нашият екип е съставен от млади специалисти завършили висше образование, имащи амбицията, познанията и практическия опит с готовност да Ви съдействат за да постигнете още успехи във Вашият бизнес.