Счетоводни услуги за отдалечени региони

Счетоводни услуги(счетоводно обслужване) за отдалечени региони

Ние не изискваме сканирани копия на ваши документи. Има лесен начин.
От вас се изискват умения за работа с ел.поща, телефон. Да сте избрали куриер.
Минимални параметри за обслужвана фирма – рег. по ЗДДС, на абонаментно обслужване.
Благоприятни условия (намаляме цената) – осигурено онлайн банкиране и скайпуслуги.
Фактурите за покупки и продажби се изпращат до нас по куриер еднократно в месеца.
Изработените от нас документи се изпращат по е-mail, на платен сървър, по куриер.
Изработените от нас документи са в PDF файл или на хартиен носител.
Изработените от нас документи се разполагат на платен сървър в криптиран ZIP файл.
Изработените от нас документи се изготвят по най – бързия начин – не усещате разликата.
Изработените от нас документи се подписват с наш ел.подпис.
Чрез ел.подпис осигуряваме незабавно подаване на важни документи за вашата дейност.
Задължително се срещаме, преди да започнем да работим услуги.
Плащането от вас към нас става само по банков път.
Осигуряваме необходимите гаранции за качествено изпълнение на възложеното.
Осигуряваме експресни консултации в рамките на светлата част на работния ден.
Осигуряваме необходимата обезпеченост да се чувствате спокойни за вашето обслужване.
Естествено, това не е всичко. Позволяваме си да запазим една немалка част в тайна.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница