Изготвяне и подаване на „нулева“ декларация по ЗДДС

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА КЛИЕНТИ ИЗВЪН ОБЛАСТ РУСЕ – 32.00 ЛВ. ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА НУЛЕВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗДДС, ВЕДНО С ВСИЧКО КОЕТО Я СЪПРОВОЖДА.
ПОДАВАНЕ С ЕЛ.ПОДПИС. ГАРАНЦИЯ!

ИЗГОДНА ВЪЗМОЖНОСТ: Нулева декларация по ЗКПО(чл.92, образец 1010а), нулев ГФО и нулев „отчет“ за НСИ, са с безплатно изготвяне и подаване при следното условие:

  • изготвени и подадени поне 6 последователни нулеви ДДС декларации за същата фирма

Услугите не зависят от местоположението на клиента. Работим с цялата страна.
Фактурите за покупки и продажби се изпращат до нас по куриер еднократно в месеца.
Не е нужно да изготвяте официален опис за предадените документи. Има лесен начин.
За подаването – поемаме 100% гаранция* за спазване на срока, обичайно 14 – то число.
Гаранцията се състои в заплащане от нас на санкцията за неспазен срок по наша вина.
Осигуряваме експресни консултации в рамките на светлата част на работния ден.
Осигуряваме необходимата обезпеченост да се чувствате спокойни за вашето обслужване.
Получавате експресно потвърждение за подадените данни за съответния отчетен период.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница