Кога Ви трябват данъчни консултации?

Сграда на НАП - кога Ви трябват данъчни консултации

Сграда на НАП Русе

Можем ли да избегнем данъчните консултации? Как да разберем дали имаме необходимост от данъчен съветник?

Консултирането в сферата на данъците се извършва от данъчни консултанти, които извършват събеседване по данъчни въпроси, изразяват становища в писмен и устен вид. Лицата занимаващи се с такъв тип услуги, се наричат още данъчни съветници.

За да се проведе данъчната консултация са нужни поредица от предпоставки, които определят дали е необходимо нейното провеждане. В повечето случаи, не се касае за данъчен казус, който изисква правилно решение, а за най-обикновена справка в данъчен нормативен акт.

За да не даваме пари за услуги които не са данъчни консултации, трябва да знаем кога и как с малки усилия можем да имаме полезна данъчна информация.

Данъците действат спрямо физическите и юридическите лица по различен начин, като има и някои общи специфики. За да има данък трябва да има някакво основание, като на първо място лицата трябва да са данъчнозадължени или наричани накратко ДЗЛ или само ЗЛ. Основание за данъчна основа може да е печалбата при тези от горепосочените лица, които са търговци, както и дохода при лицата от тях които не са търговци. Това е пряко облагане, където се изчислява пряк данък. Друго основание  може да е данъчен оборот, както и количество, може да е качество и местоположение на дадена дейност – там се изчислява косвен данък (данък добавена стойност, патентен данък и др.). За данъците се определят срокове за тяхното деклариране и внасяне.

Следователно, по отношение на данъците е налице разнообразно действие спрямо данъчнозадължените лица. Затова, първо, е нужно да знаете какъв тип лице сте, по отношение на данъчните изисквания. Това има значение, например, когато дейностите са облагаеми с патентен данък, защото за юридическите лица такъв не се определя, а за физическите – само когато са налични някои условия.

Когато няма патентен данък, има данъчни ставки, които са различни за физическите и юридическите лица. Второ – необходимо е да определите кога има данъчно облагане. Трето – ако има данъчно облагане, как се определя основата върху която се изчислява данък. Четвърто – каква данъчна ставка, с какъв процент или фиксирана сума се облага основата върху която се изчислява данък. Пето – в какви срокове се декларира и внася данък. Така може да се представи, един опростен данъчен алгоритъм, по който може да си набирате информация, без да е необходимо да занимавате неоснователно данъчните съветници.

С малки усилия може да имате необходимата Ви данъчна информация, без да са нужни данъчни консултации, когато ползвате информативната база на Националната агенция по приходите (НАП). Ние от Евристика ЕООД, работим с клиенти имащи достатъчно ниво на данъчна култура, при което са понятни начините по които се случват специализираните данъчни консултации. Такава данъчна образованост е лесно постижима, когато през някакъв период от време се чете сайта на НАП, без да е необходимо прелистването на обемни нормативни актове. Ако имате затруднения, данъчният съветник ще Ви напътства, но тая му дейност отново не бива да се бърка с консултирането.

Евристика ЕООД Ви препоръчва да се обаждате на Вашият данъчен консултант само когато той е необходим и Ви пожелава да си намерите такъв, който ще върши най-добрите данъчни консултации.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница