Изгоден ли е старт с евтино счетоводство?

В резултат на ценовия опит, получен от дългогодишната работа с клиенти, счетоводните кантори и практикуващите счетоводители са обособили разнообразни ценови подходи в счетоводните услуги. Счетоводна къща Евристика, ще синтезира за Вас главните особености, произтичащи от евтиното счетоводство.

Основни подходи в ценообразуването
Най-общо, ценообразуването в счетоводството, може да се разграничи
според двата си основни подхода:

- формиране на цени съобразно брой на счетоводни документи и

- формиране на цени съобразно търговски оборот.

Тези начини се срещат в комбинация и поотделно.

Справедливост на ценообразуването
Една цена би била справедлива, ако покрива едновременно изискванията на потребителя на счетоводството, както и тези на извършителя на счетоводството.
Всякаква диспропорция дава своето отражение, макар в много случаи привидно нещата да изглеждат съвсем нормално.
Справедливост в цената се постига чрез качествен диалог. Когато страните не могат ясно да визуализират и изразят точно представата си за счетоводната услуга, тогава не може да се постигне справедливост в цената, заради размитата дефинитивност дължаща се на изкривени ценови параметри.
Възможно е ползването на данъчно-счетоводните способи, чрез които се калкулира пазарната цена за услугата.

Евтино счетоводство
Счетоводството е евтино, когато неговата цена е най-ниска или заема сегмент до около 20-30% отнесени към най-високите цени за счетоводни услуги. Според нашите критерии, при над 30% до към 60% може да счита, че имаме средни цени за счетоводство, които са нито ниски, нито високи, като над 60% вече цените са високи. Често най-високите цени са продиктувани не от самото практическо приложение на счетоводството като техническа операция, а заради редица познавателни умения на счетоводителя, ценз, владеене на чужд език и други. Цените формирани на база търговски оборот, също имат ценови ход и могат да се разделят на ниски (евтино счетоводство), средни и високи.

Старт с евтино счетоводство
Такъв старт може да се дължи на две причини – умишлено намалена традиционно средна и висока цена чрез прикрити параметри и типично (традиционно) евтино счетоводство. При типично евтиното счетоводство е нормално да има яснота в ценовите параметри на счетоводната услуга.

Кога е изгоден старт с евтино счетоводство?
Той е изгоден само тогава, когато има продължителност във времето, критериите за ценообразуване се запазват и са ясни. Избягват се устните договорки, а договорът за счетоводство е пълен с подробности.

Счетоводна къща Евристика не подкрепя евтиното счетоводсто, тъй като счита че то е приложимо в ограничени случаи. Подходящо е само тогава, когато счетоводната отчетност е с изключително ниско ниво на аналитичност, а уменията които се прилагат за нейната пълна завършеност са с нисък познавателен обхват, например едностранното счетоводство в счетоводните услуги към еднолични търговци.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница