Публикации

Регистрация и дерегистрация по ДДС

Регистрация по ДДС, както и дерегистрация по ДДС са процедури, за които счетоводна къща Евристика Русе извършва пълно съдействие, вкл.данъчно представителство пред НАП-Русе, а в други случаи – пред съответната компетентна данъчна служба извън гр.Русе. Регистрация по ДДС Данъчно задължено …

Прочети повече »

Подготовка за отваряне на фирма в Русе

Преди да се отвори една фирма, е подходящо да се извърши приготовление за нейната регистрация в Търговски регистър – гр.Русе. Подготовка за отваряне, чрез регистрация на нова фирма Преди регистрацията на фирмата, са необходими редица уточнения във връзка със специфичните …

Прочети повече »

Счетоводна къща в Русе

Нуждаете се от счетоводна къща в Русе? Евристика ЕООД е точният избор, когато става дума за професионално ориентирано счетоводство със специфични и индивидуално съобразени цени щадящи фирмените финанси на обслужваните фирми. Счетоводна къща Евристика се намира в град Русе, но …

Прочети повече »

Коригираща декларация в НАП – до 30 септември

Коригираща данъчна декларация по ЗДДФЛ, може да се подава еднократно, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, който е 02 май през 2017г. – за доходите от 2016 г. Лицето задължено да подава годишна данъчна декларация може …

Прочети повече »

Счетоводни фирми

Защо намаляват качествените счетоводни фирми? Евтиното счетоводство, некомпетентните препоръки и недостатъчната професионална подготовка от изпълнителите на счетоводните задачи са допринесли до това, качествените счетоводни фирми не само в Русе, но и в страната да намаляват с неотслабващи темпове. …

Прочети повече »

Цени за еднократни счетоводни услуги

Еднократните счетоводни услуги, прилагани от счетоводна къща Евристика, Русе, са съчетание от качество и приемлива цена. Цените са за годишно счетоводно и годишно данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет. Подробности …

Прочети повече »

Годишно счетоводно приключване(междинно счетоводно приключване)

Счетоводна къща Евристика, Русе, осъществява прецизирано счетоводно приключване, в съответствие с нормативните изисквания на Закона за счетоводството (ЗСч),приложимите счетоводни стандарти и правилата утвърдени в индивидуалния счетоводен сметкоплан и счетоводната политика на обслужваното лице. Счетоводното приключване може да е на задължени …

Прочети повече »

Данни за съставителя на ГФО, в годишната декларация по ЗКПО

Считано от 2017 г. Националната агенция по приходите(НАП) събира подробни данни за съставителите на годишни финансови отчети(ГФО). По този начин, идентификацията на лицето, което се легитимира в съставения от него ГФО се улеснява значително. Нововъведението е включено за пръв път …

Прочети повече »

Назначен, нает или самонает счетоводител

Какъв счетоводител да търся за фирмата си? Евристика ЕООД,Русе, Ви предлага няколко варианта за избор. Назначен счетоводител Счетоводителят се назначава от работодател чрез трудов договор, сключен по реда на Кодекса на труда. Наличието дори на един сключен такъв договор(респ.неговото изпълнение), …

Прочети повече »

Счетоводно обслужване в Русе

Абонаментно счетоводно обслужване в Русе, на фирми с регистрация в град Русе, така и регистрирани фирми в други градове от страната, представлявани от български и чуждестранни лица. Абонаментното счетоводство, съставляващо счетоводното обслужване включва пълно или т.нар.цялостно счетоводно обслужване …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница