Публикации

Откриване и закриване на набирателна сметка за ЕООД/ООД

Откриване на набирателна сметка ЕООД/ООД се нуждаят от набирателна сметка, като едно от условията за успешна регистрация на фирма в Търговски регистър-Русе. Сметката се открива в банка по избор, тя може да е в лева, в евро, както и във …

Прочети повече »

Счетоводители и ГФО

Кои счетоводители съставят ГФО? За да имат право да са съставители на ГФО,както и на междинни и консолидирани финансови отчети, дори висшистите счетоводители е необходимо да отговарят на задължителни минимални изисквания, посочени в Закона за счетоводството. Счетоводителите невинаги съставят ГФО, …

Прочети повече »

Избор на добър счетоводител в Русе

Отговорният избор на добър счетоводител в Русе е трудоемко занимание,което може да се улесни от няколко фактора: 1.Безпристрастни препоръки. 2.Дългогодишна счетоводна работа – без забележки,вкл.да е етичен. 3.Липса,в употребата на подходи,нарушаващи конкуренцията в счетоводния бранш(едва ли такъв счетоводител ще …

Прочети повече »

Фирморегистрация

Фирморегистрация Търговското фирморегистриране, означава фирморегистрация в търговския регистър на България. Този национален регистър не е нов, а се запазва след реформирането на търговската регистрация на фирми.Така,от фирмените отделения на съдилищата, този регистър се прехвърли към Служба по вписванията, която е …

Прочети повече »

Регистрация на фирма в Русе

Регистрация на фирма в Русе Тя се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в гр.Русе. Такава фирмена регистрация е възможна и за търговци с адрес на управление извън гр.Русе. При предходният режим, такива регистрации бяха допустими само за …

Прочети повече »

Online счетоводство, счетоводни услуги от счетоводител

Online счетоводство за гр.Русе и регион Русе – понижени цени и намалено време Счетоводството, при което счетоводните услуги са независими от местоположението на клиента, но зависими от наличието на взаимна интернет комуникация се нарича Online счетоводство, изписано изцяло на български …

Прочети повече »

Цени в счетоводната къща

Добрите цени за една счетоводна къща, са тези които позволяват качествено счетоводно обслужване.Евтина работа и на най-ниски цени са приложими за някои частични дейности, но за цялостното изпълнение на счетоводството е нужно счетоводната къща да определи една стриктна обща …

Прочети повече »

Счетоводство от счетоводители

Най-доброто счетоводство е възможно, само когато се упражнява от професионални счетоводители, спазващи принципите на професионализма и етиката.Счетоводна къща Евристика ЕООД, Русе поставя тези принципи като най-висок приоритет, заедно със стремежа за независимост не само в счетоводството, а и …

Прочети повече »

Регистрация и дерегистрация по ДДС

Регистрация по ДДС, както и дерегистрация по ДДС са процедури, за които счетоводна къща Евристика Русе извършва пълно съдействие, вкл.данъчно представителство пред НАП-Русе, а в други случаи – пред съответната компетентна данъчна служба извън гр.Русе. Регистрация по ДДС Данъчно задължено …

Прочети повече »

Подготовка за отваряне на фирма в Русе

Преди да се отвори една фирма, е подходящо да се извърши приготовление за нейната регистрация в Търговски регистър – гр.Русе. Подготовка за отваряне, чрез регистрация на нова фирма Преди регистрацията на фирмата, са необходими редица уточнения във връзка със специфичните …

Прочети повече »

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница