Счетоводител в друг град от страната

Друг град в страната и счетоводител тамСчетоводител в друг град на България е незаменима алтернатива, когато трябва да преследвате стриктно бизнес стратегията на фирмата, а на местно ниво съществуват фактори които правят това невъзможно.

Възникват варианти, при които критичният праг на компромис спрямо неблагоприятните въздействия е достигнат и не бива да се отлага решението за избор на счетоводител от друг град в страната. Тогава е важна не само бързата, но и качествена реакция, за минимизиране на вредите.

При счетоводителя в България се извършва разнообразно счетоводство на всякакви клиенти и Вие не можете да се месите в избора му. Случва се там да се работи счетоводство на Ваши конкуренти и колкото да се полага старание, все пак да изтича чувствителна и ценна информация. Преместването при друг счетоводител в града или в негова близост също не е решение, защото конкурентите е вероятно да са много, а Вие няма как да знаете перфектно каква е ситуацията помежду тях, счетоводителя и Вашата фирма. За съжаление, при случване на ситуации рефлектиращи негативно върху фирменото развитие, точните причини се научават твърде късно, а вредите са необратими.

Вероятно ще си помислите, че назначаването на самостоятелен счетоводител на трудов договор в града Ви е подходящо решение, опазващо Вашите фирмени дела. Едва ли сте предполагали, че е възможно в този град да се разпространят слухове за Вашата фирма, да загубите клиенти и да пострада фирмената репутация заради такъв счетоводител. Практически обаче това се случва – дали на чашка в компания, дали поради завист, или самоизтъкване пред Ваши конкуренти, също и заради поръчково шпиониране. Дори да осъдите този счетоводител и тук има вреди които са с необратимо действие.

Когато имате счетоводител в друг град на страната, работата може да бъде така организирана, че да е лесна и удобна и за двете страни, но същевременно да е опазваща всичката фирмена информация. Допустим е сигурен обмен на сведения чрез интернет и/или куриерска служба. Не бива обаче, да се подвеждате от широко разпространеното схващане, че евтино работещия счетоводител е можещ и знаещ. Не започвайте Вашето търсене, водени единствено от най-ниските ценови оферти, защото така е твърде вероятно да лишите намерението си от адекватно развитие.

Един добър счетоводител, който отговаря на професионалните изисквания, т.е. е и етичен, ще обслужи максимално качествено Вашата фирма в счетоводен и административен аспект, така че интересите Ви да бъдат следвани в максимална степен.

Адресът на фирмата в България, не е необходимо да се променя, но ако желаете това може да бъде направено. Възможно е да се дадат множество от права на счетоводителя, за да Ви представлява чрез пълномощно което да е нотариално заверено – така той ще изпълнява огромна чест от Вашите административни ангажименти дистанционно от другия град.
Документите с които ще се работи от друг град в страната е възможно да не са оригинали. Има някои изисквания по ЗДДС за издадените и съставените от клиента оригинални счетоводни документи и къде те се съхраняват, но те не са проблемни при правилно структурираното изнесено счетоводно обслужване. Когато смените и компетентна ТД на НАП, тогава тя ще е тази на чиято територия се намира адреса на седалището на фирмата, който е нужно да е посочен в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Допълнителна информация е публикувана в статии като: Дистанционното счетоводство – качествен и модерен вариант, Важно ли е местоположението на счетоводната къща?, Отдалечено счетоводство, Online счетоводител за счетоводни услуги в регион Русе и други.

Понастоящем лицата контактуващи с Евристика ЕООД, са с разнообразни адресни местоположения, като преимуществено отстоянието на представляващите фирми (вкл. с българско гражданство) – собственици, управители и т.н. е над 200 км. Фирмите също са с разнообразни локации по адрес на седалището на фирмата, например София, Разград, Кубрат, Велико Търново и т.н. Технологията за работа с клиенти е показала устойчивост във времето и бързо постига своите двустранни задачи при постъпване на нов клиент за обслужване от счетоводител в друг град на страната.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница