НАП-Русе, адрес за консултация и информация

НАП(Национална агенция за приходите) е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания, и с определени със закон частни държавни вземания, наричана още агенция и е юридическо лице, което е на бюджетна издръжка със седалище в град София.


Функциите и правомощията на НАП, са посочени в чл.3, ал.1 от Закона за Националната агенция за приходите.

Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на НАП, включително правомощията на нейните органи.


Службата с адрес в град Русе е офис към ТД на НАП-Варна.


Адресно местоположение на НАП-Русе:
гр.Русе, 7002 ул. Майор Атанас Узунов № 19


Карта:Снимка:

НАП-Русе

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница