Цени на счетоводни услуги и счетоводно обслужване

Русе,цени счетоводни услугиПреференциални цени на счетоводни услуги и счетоводно обслужване в Русе през 2018 година.

Счетоводна къща Евристика Русе, предлага преференции в цените за новопостъпили клиенти.

Тя се изчислява, като от базовата цена за месеца се извършва процентно намаление в зависимост от времетраенето на договора за пълно счетоводно обслужване.

Цените в таблицата са за 2018 г.и съответстват напълно на осреднените цени за 2017 г.
Посочените цени са базови за счетоводни услуги и са за пълно счетоводно обслужване на месец.

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС Цена на месец
До 20 документа 60 лв
До 60 документа 80 лв
До 100 документа 120 лв
Фирми, регистрирани по ЗДДС Цена на месец
До 20 документа 90 лв
До 50 документа 140 лв
До 100 документа 180 лв

Базовите цени се прилагат при тези клиенти, където няма всички условия за прилагане на преференциални цени.

Условията за прилагане на преференциални цени са:документи от 1 до 100 броя за месец, сключване на договор за счетоводно обслужване с времетраене съобразно намалението и утвърждаване на правилник за документооброта.

Преференциални цени се възобновяват след намаляването на документите под 101 броя за съответния месец в периода на договора.

Намалението от базовите цени на счетоводни услуги на пълно месечно счетоводно обслужване, извършвани от Счетоводна къща Евристика Русе, е следното:
1 до 3 месеца – 10%
1 до 6 месеца – 20%
1 до 8 месеца – 30%
1 до 12 месеца – 40%

Изборът на ценови пакет на преференциална цена се определя от клиента, във връзка с неговите бъдещи планове и се отнася за целия период.

Преференциалната цена се прекратява преди сроковете да се изтекли, в случаите когато договорните отношения са нарушени по вина на клиента.

Цените не се отнасят за документи във връзка със стопански операции в чужбина.

За индивидуално определена ценова оферта е необходимо да посетите офиса на Евристика ЕООД в Русе или да попълните максимално изчерпателно ценовата форма и да я изпратите.

Евристика ЕООД не прилага “безплатни регистрации на фирми и безплатни регистрации по ддс”,тъй като всяка услуга си има цена, както и обслужването като съставено от разнотипни услуги.
Една от причините за да не прилагаме такова ценообразуване е, че възникват редица хипотези, като една от тях е свързана с определянето на пазарни цени при сделки за извънсчетоводни услуги и обслужване.
Рискове съществуват и при прилагането на преференциалните цени за счетоводни услуги и обслужване, но те не са така значителни, тъй като за безвъзмездните услуги за регистрация на фирма, например, е приложима разпоредбата на чл.16, ал.2, т.2 от ЗКПО, където договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага се третират като отклонение от данъчно облагане.

По отношение на преференциалните цени по принцип, се отнася приложението на чл.16, ал.1 от ЗКПО: „Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.” Отклонението от данъчно облагане при „безплатните услуги“ е на 100% , докато при преференциалните – не касае задължително всеки случай.

Когато новопостъпилата фирма е регистрирана от адвокат,с който работи Счетоводна къща Евристика Русе, цената за регистрация се приспада от месечните вноски на преференциални цени.Такова допълнително намаление е възможно, само при сключването на едногодишен договор.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница