Цени за еднократни счетоводни услуги

Еднократните счетоводни услуги, прилагани от счетоводна къща Евристика, Русе, са съчетание от качество и приемлива цена.

Цените са за годишно счетоводно и годишно данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен статистически отчет. Подробности може да намерите тук.


Цената на всички съпътстващи услуги е включена в общата цена.Примерно, несъпътстващи услуги са годишните подавания на декларация по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Декларация обр.6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” за самоосигуряващи се лица и други. Съпътстващи услуги – изравняването на годишния осигурителен доход, към годишната декларация по ЗДДФЛ, тъй като е нейно приложение и други.


Цени, които се формират от множество фактори не са крайни.Примерно, цени които са крайни са за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП,подаване на нулева декларация по зддс и подаване на уведомление по Кодекса на труда. Тези цени не са предмет на това представяне.

Всички цени могат да се договарят – например, когато са комбинация от няколко услуги извършвани еднократно, когато е работено по тях и има налична частична счетоводна отчетност и т.н.

Еднократните услуги се заплащат предварително, както следва от търговската практика.

Долупосочените цени са средни и са формирани на база договорни цени през 2016 г. Запитване за цени - тук.

Цените за еднократни счетоводни услуги през 2017 г. са:

Вид на клиента за годишно приключване
Цени на еднократни счетоводни услуги
Физическо лице 30 лв
Фирма без дейност през годината 60 лв
Фирма с до 30 док. през годината 120 лв
Фирма от  31 до 50 док. през годината 220 лв
Фирма от  51 до 100 док. през годината 280 лв
Фирма от  101 до 120 док. през годината 300 лв
Фирма от  121 до 160 док. през годината 320 лв
Фирма превишаваща 160 док. през годината по договаряне


Счетоводните услуги дават дълготрайно спокойствие за клиента, защото той получава това което желае, на цената която го удоволетворява.Посочените цени не са крайни.

Счетоводна къща Евристика, Русе, приключва успешно счетоводната, данъчната и статистическата година в необходимите срокове и качество, посредством еднократни счетоводни услуги.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница