Хонорар на счетоводител

Какъв е нормалният хонорар на счетоводителят?

Счетоводният хонорар на стабилен счетоводител на свободна практика, се подчинава на същите зависимости при определяне на цената, както при счетоводните предприятия(счетоводни кантори, счетоводни къщи, апартаменти, ателиета, гаражи и други) поради еднаквото естество на работа, която би трябвало да се върши.

Единият момент в счетоводството е, че има редица ангажименти, без които работата не може да се счита за свършена. След изпълнението на тази ангажираност, счетоводителя може да предложи още работа в счетоводството с цел възможно най-качествен завършек на счетоводните задачи и/или задоволяване на някакви индивидуални изисквания на клиента. Тези два момента са изключително важни, защото правилното им определяне дава една коректна база за ценообразуване, изгодна и за двете страни.

Понастоящем, не съществуват пречки, при изпълненинето на възложената му работа, един счетоводител да предложи такъв хонорар, който той счита че е подходящ.Това заплащане, може да е значително по-ниско от това, оферирано от негови колеги, но не бива да му пречи да изпълни поетите ангажименти в съответствие с приложимите за целта методологични и професионални стандарти(въпреки, че в България професионалният счетоводител няма нормативна легатимация, правилата заложени в международните изисквания трябва да се спазват, защото те са създадени в интерес на възможно най-качественото изпълнение на счетоводните ангажименти)

Влияние върху размера на хонорара на счетоводителя, може да окаже неговото териториално местоположение – обикновенно колкото е по-слаба икономическата активност в региона, който обслужва(град, село, квартал, махала и т.н.) толкова и цените за счетоводни услуги са по-ниски. Може да оказва влияние и наситеността на практикуващи счетоводители в регионален мащаб.

Ние считаме, че минималният хонорар за всеки счетоводител, трябва да е този, който е необходим за извършване на този минимум от работа, която може да се определи като счетоводство. Би следвало минималният да е и нормален хонорар, от гледна точка на счетоводният процес в предприятието, но това едва ли може да е нормален хонорар за всеки счетоводител. Все пак, законът се опитва да вкара в някакви рамки това заплащане. Като заплащане за услуга, т.е. цена на услуга, този хонорар попада в рамката на изисквания по законови положения, която задължава определянето на така наречените „пазарни цени” на сделките между лицата.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница