Професионален счетоводител

Счетоводител-професионаленКато човек, който живее във модерната вихрушка на 21-ви век, вероятно ще Ви изненадаме, като споделим с вас един малко известен факт. Знаете, че всяка, законосъобразно създадена фирма или дружество, има свое счетоводство или счетоводен отдел и екип. Счетоводството обаче, като тип дейност, не идва на бял свят с раждането на бизнесът, такъв какъвто го познаваме днес. Случва се много по-рано. Преди повече от 500 години, за първи път започва да се говори за счетоводство. Някога то е било дял от математиката и е практикувано от изключително образовани хора.

Към днешна дата, в България, качествата на счетоводителя могат да бъдат поставяни под съмнение, поради много причини. Част от тях са липсата на профилирано образование, което да извади студентите от елементарното финансово счетоводство. За разлика от много страни по света, у нас няма строго регламентирана организация, която да следи дейността в сферата на счетоводството и хората, които го практикуват. Опитът в различни страни показва необходимостта от това държавата да регулира професията чрез лицензионна система за счетоводители. Съществуват места по света. където тази професия не може да се практикува, ако не е налице лиценз за професионален счетоводител.

Какво представлява професионалният счетоводител и от къде идва нуждата от него?

На кратко, това е счетоводител, който е член на професионална организация (в България, за момента, това е единствено ИПСБ – Институт на професионалните счетоводители в България). Подобен вид членство, гарантира опита, компетентността и коректността на счетоводителя, като го прави надежден партньор в работата с клиенти. Професионалният счетоводител е задължен да спазва конфиденциалност, която е част от етичните правила и принципи в счетоводството. Етичните правила при професионалния счетоводител го отличават от всички останали счетоводители. Професионалният счетоводител постоянно усъвършенства своята квалификация и е в крак с всички промени и нововъведения в тази сфера.

Професионалните счетоводители практикуват в различни сфери на дейност – финансови услуги, търговия, промишленост, образование, както и в нестопански сектори като служители или съветници. Техните работни функции включват както лидерство, управленско счетоводство и контрол, така и счетоводни комуникации и управление.

Важно е да отбележим, че експерт-счетоводител може да е професионален счетоводител, но обратното не е задължително. Т.е. лицето може да е сертифицирано като професионален счетоводител без да е експерт-счетоводител.

Крайно време е в България да се организира счетоводната сфера и хората, които работят в нея, да бъдат сертифицирани така, че професията счетоводител да не буди съмнения. Напротив, професионалните счетоводители трябва да имат свой регулатор, в лицето на организация, която да гарантира тяхната компетентност.

Запомнете нещо много важно, което при работата с професионален счетоводител не би се случило!
За издаването на професионални мнения, всеки счетоводител трябва да се придържа към високи стандарти на умения. Ако изпълнението на задълженията му е под тези професионални стандарти, той може да бъде съден за злоупотреби!

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница