Проверка на Италиански ддс номер

Проверете за валидност ддс номер на клиент от Италия на адрес http://www.vat-number-check.com/italy.html

При положение, че на адреса на Европейската комисия идентификационният ддс номер на италианския контрагент се окаже невалиден, то българският търговец следва да му напомни, да направи връзка с Италианската приходна агенция, за да получи регистрация за търговия в Общността. По този начин в европейската система VIES ще стане видно, че идентификационният му номер за целите на ддс е валиден.

Сигурният начин за установяване на ддс регистрацията е официално удостоверение от съответната данъчна служба.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница