(BG) Важни промени – 20 % намаление за глоба или имуществена санкция от НАП и при идентификация на физическите лица в регистър Булстат

Sorry, this entry is only available in BG.

Comments are closed.

Категорије

  • Вести
  • Posts
  • Ссилки
  • ГФИ

Партнери

Facebook page