(BG) Важни промени – 20 % намаление за глоба или имуществена санкция от НАП и при идентификация на физическите лица в регистър Булстат

Sorry, this entry is only available in BG.

Comments are closed.

Категории

  • Новости
  • Сообщений
  • Ссылки
  • ГФО

Партнеры

Facebook страницу