(BG) Важни промени – 20 % намаление за глоба или имуществена санкция от НАП и при идентификация на физическите лица в регистър Булстат

Sorry, this entry is only available in BG.

Comments are closed.

Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
  • Δημοσιεύσεις
  • Σύνδεση
  • ΕΟ Έ

Συνεργάτες

Facebook page