BULGARİSTAN, RUSE Şehrinde Vergi Hizmetleri Türleri

Şehrinde Vergi Hizmetleri Türleri BULGARİSTAN, RUSEBulgaristan, Ruse Evristika LTD Şirketi vergi hizmetleri alanında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Danışmanlık, devlet tarafından alınan, ilçe idaresi tarafından alınan vergi ve çifte vergilendirmenin önlenmesi için uluslararası anlaşmalara dayanarak alınan vergiler için yapılmaktadır.

Evristika LTD Şirketi, danışmanlık hizmetleri dışında tek veya abonelik muhasebe hizmetleri de sunmaktadır. Birçok verginin doğru hesaplanması, doğru muhasebeye bağlıdır.

Vergi hizmetleri, istişareye tabi olan kendi vergilerine göre en kolay şekilde tanımlanmaktadır.

Vergi çeşitlerine göre vergi hizmetleri

1. Devlet tarafından alınan vergilere göre

1.1. Devlet tarafından alınan dolaysız vergi

- Kurumlar vergisi

- Temettü ve diğerleri üzerindeki vergi stopajı

- Kişisel gelir vergisi

- Giderler vergisi

- Kumar vergisi

- Bütçe işletmelerinin gelir vergisi

- Gemilerin işletilmesiyle ilgili vergi

1.2. Devlet tarafından alınan dolaylı vergiler

- KDV (Katma Değer Vergisi)

- Özel tüketim vergisi

- Sigorta primleri vergisi

2. İlçe idaresi tarafından alınan vergilere göre

- Emlak vergisi, miras, bağış, veraset ve intikal ve motorlu taşıtlar vergisi

- Patent vergisi

- Turist vergisi

- Vergi Usul Kanununa göre diğer vergiler

SİDDO (Çifte Vergilendirme Anlaşması)’na göre diğer vergi hizmetleri

Uluslararası SİDDO (Çifte Vergilendirme Anlaşması)’na göre belirlenen vergiler, tüm anlaşmalara ait özel ilkeler olsa da imzalanan belli bir anlaşmaya göre uygulanmaktadır. Sözü geçen anlaşmalar vergi amaçlı yerel kişi veya iki Akit Devletin vatandaşı olan kişiler için uygulanmaktadır.

Evristika LTD Şirketinin vergi hizmetlerindeki rolü

Yabancı sermayeli şirketler, hızlı şirket kaydı, kaliteli muhasebe ve vergi hizmetleri, vergilerin düşük seviyesi ve kolay yönetiminden dolayı Bulgaristan’ı seçmektedir. Bir işletmenin faaliyetleri elverişli olması için uygun olan yasalardan maksimum şekilde faydalanabilecek ilgili bir danışman gerekmektedir.

Bulgaristan, Ruse Evristika LTD Şirketin sizler için yararlı olup olmayacağı işbirliği seviyenize bağlıdır. Evristika LTD Şirketi hizmetlerinde yüksek kaliteyi, sadece karşılıklı sorumluluk ve taahhütlerin iki taraflı uygulanmasında garanti etmektedir.

Hizmetlerimizden dolayı memnun olan müşteriler işimiz için yüksek bir puan vererek, vergi hizmetlerinde yürüttüğümüz fikirlerin doğru ve pratik bir şekilde uygulandığı güvencesini de vermektedir.

Comments are closed.

Kategoriler

  • Haber
  • Mesajlar
  • Linkler
  • YMR

Ortakları

Facebook sayfası