Τα διάφορα είδη φορολογικών υπηρεσιών στην πόλη Ρούσε, Βουλγαρίας

Βουλγαρίας, Τα διάφορα είδη φορολογικών υπηρεσιών στην πόλη ΡούσεΤα διάφορα είδη φορολογικών υπηρεσιών στην πόλη Ρούσε, Βουλγαρίας

Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ρούσε, Βουλγαρίας παρέχει συμβουλεύσεις στον τομέα φορολογικών υπηρεσιών.

Οι συμβουλεύσεις είναι για φόρους, που συλλέγονται από το κράτος, φόροι που συλλέγονται από τους δήμους και φόροι που διορίζονται βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).

Εκτός από τις φορολογικές συμβουλές, η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ παρέχει μοναδικές και συνδρομητικές λογιστικές υπηρεσίες. Ο σωστός υπολογισμός πολλών φόρων εξαρτάται από την ακρίβεια της λογιστικής.

Η πιο εύκολη ταυτοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών γίνεται βάσει του σχετικού φόρου που τους αντιστοιχεί και τυγχάνει αντικείμενο της σχετικής συμβουλής.

Φορολογικές υπηρεσίες κατά τον τύπο του φόρου

1. Σχετικά με τους φόρους που συλλέγονται από το κράτος.

1.1. Άμεση φορολογία, φόροι που συλλέγονται από το κράτος:
- εταιρικός φόρος,
- φόρος, που κρατήθηκε στη πηγή – πάνω σε τοκομερίδια κ.α.,
- φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,
- φόρος εξόδων,
- φόρος στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών,
- φόρος εισοδήματος δημοσιονομικών επιχειρήσεων,
- φορολόγηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

2. Έμμεση φορολογία, φόροι που συλλέγονται από το κράτος:
- ΦΠΑ (Φόρος Πρόσθετης Αξίας),
- Ειδικός φόρου κατανάλωσης,
- Φόρος ασφαλίστρων.

2. Σχετικά με τους φόρους που συλλέγονται από τους δήμους.

- φορολόγηση ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, της απόκτησης ανταμοιβής περιουσιών και των οχημάτων μεταφοράς,
- φορολόγηση πιστοποιημένων δικαιωμάτων,
- τουριστικός φόρος,
- άλλοι φόροι που διορίζονται μέσω νομοθεσίας.

Φορολογικές υπηρεσίες κατά των ΣΑΔΦ

Οι φόροι που διορίζονται βάσει των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής σύμβασης, αν και να υπάρχουν κάποιες αρχές που είναι κοινές για τις όλες συμβάσεις αυτές. Οι συμβάσεις αυτές υλοποιούνται προς τα εκείνα πρόσωπα, που για τους σκοπούς της φορολόγησης τυγχάνουν ημεδαπά της μίας ή των δύων συμβαλλόμενων κρατών.

Ο ρόλος της «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ στην φορολογική εξυπηρέτηση

Οι εταιρείες με αλλοδαπό κεφάλαιο διαλέγουν την Βουλγαρία λόγω της γρήγορης καταχώρησης μιας εταιρείας, της ποιοτικής λογιστικής και φορολογικής εξυπηρέτησης, λόγω των χαμηλών ορίων φορολόγησης και της εύκολης διαχείρισης. Για να υπάρχει συμφέρον από τις δραστηριότητες τους, χρειάζεται και ο σχετικός σύμβουλος, που να είναι σε κατάσταση να πετύχει και τα μέγιστα οφέλη από την υλοποίηση της νομοθεσίας.

Εάν η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Ρούσε Βουλγαρίας, θα είναι επωφελής για εσάς, εξαρτάται από τον βαθμό της συνεργασίας σας. Η «Evristika» Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σας εγγυάται καλά αποτελέσματα μόνο στην περίπτωση της αμοιβαίας εκτέλεσης των υποχρεώσεων.

Οι ευχαριστημένοι πελάτες μας τυγχάνουν μια σύσταση υψηλού βαθμού και δίνουν τη βεβαιότητα, όπως οι ιδέες μας περί της φορολόγησης βρίσκουν την σωστή πρακτική υλοποίηση τους.

Comments are closed.

Κατηγορίες

  • Ειδήσεις
  • Δημοσιεύσεις
  • Σύνδεση
  • ΕΟ Έ

Συνεργάτες

Facebook page