Tipurile de servicii fiscale furnizare la Ruse, Bulgaria

Bulgaria,Tipurile de servicii fiscale furnizare la RuseTipurile de servicii fiscale furnizare la Ruse, Bulgaria

SC „Evristika” SRL, Ruse, Bulgaria, furnizează servicii de consultanță în domeniul serviciilor de contabilitate.

Consultațiile efectuate sunt pentru impozitele colectate de stat, impozitele colectate de autoritățile locale (municipale și comunale) și impozitele stabilite pe baza convențiilor internaționale de evitare a dublei impuneri.

Înafara de consultările fiscale, SC „Evristika” SRL furnizează și servicii contabile unice și de abonament. Calcularea corectă mai multor impozite depinde de ținerea cu precizie a evidenței contabile.

Serviciile fiscale pot fi identificate mai ușor în conformitate cu impozitul respectiv, care face obiectul consultației din cauză.

Servicii fiscale în conformitate cu tipul impozitului

1. În conformitate cu impozitele colectate de stat.

1.1. Impozite directe, colectate de stat:
- impozit corporativ;
- impozit, reținut la sursă – asupra dividendelor și altele;
- impozit pe venit pentru persoanele fizice;
- impozit pe cheltuieli;
- impozitarea jocurilor de noroc;
- impozitul pe venitul întreprinderilor bugetare;
- impozitarea activităților de operare cu nave.

1.2. Impozite indirecte colectate de stat.
- TVA (taxă de valoare adăugată);
- accize;
- impozit pe premiile de asigurare.

2. În conformitate cu impozitele colectate de autoritățile locale (municipale și comunale)
- impozite pe bunurile imobile, moștenirile, donațiile, pe dobândirile contra cost a bunurilor și vehiculelor;
- taxe de brevet;
- impozit pe activitățile turistice;
- alte impozite stabilite prin lege.

Servicii fiscale în legătura cu Convenția de Evitare a Dublei Impuneri Internaționale

Impozitele stabilite pe baza unor convenții internaționale de evitare a dublei impuneri internaționale CEDII se aplică în conformitate cu convenția respectivă, având în vedere faptul, că mai există și unele clauze principiale, care sunt comune pentru toate convențiile. Aceste convenții sunt aplicabile pentru persoane, care în scopurile impunerii locale sunt persoane indigene a unei sau a celor două state contractante.

Rolul SC „Evristika” SRL la deservirea fiscală

Firmele cu capital străin aleg Bulgaria din cauza înregistrării rapide a unei societăți, evidența contabilă și deservirea fiscală de calitate, nivelele joase de impunere și administrarea ușoară. Ca să fie profitabilă activitatea lor este necesar și consultantul respectiv, care să realizeze avantajele maximale de aplicarea legislației.

Dacă SC „Evristika” SRL, Ruse, Bulgaria, va fi de folos pentru dvs., depinde de nivelul Dumneavoastră de colaborare. SC „Evristika” SRL vă garantează rezultate înalte numai în cazul de îndeplinire bilaterală a angajamentelor.

Clienții noștri satisfăcuți prezintă un atestat de nivel înalt, oferindu-ne o convingere fermă, că ideile noastre fiscale își găsesc aplicarea practică corectă.

Comments are closed.

Categorii

  • Stiri
  • Posturi
  • Linkuri
  • RFA

Partenerii

Facebook pagina