Graficul/Caietul de sarcini al Clientului

Caietul de sarcini al Clientului/Graficul, Ruse, BulgariaEvristika SRL furnizează un serviciu de contabilitate lunară. Pentru acest scop au fost elaborate scurte îndrumări pentru clienți cu proprietate străină în capitalul social. Aceste sunt incluse în contractele lor de furnizare a un serviciului de contabilitate.

Ce este mai important?

1. Dispoziții generale

1.1. Prelucrarea documentelor lunii precedente este efectuată în luna următoare.

1.2. Documentele referitoare la oricărei afaceri sunt diferite. Cereți dinainte de la Evristika SRL să vă precizeze care sunt documentele, pe care trebuie să le pregătiți și să le trimiteți.

1.3. Dvs. aveți obligația să-l verificați pe contractantul său prin intermediul sistemului VIES la data, când i-ați eliberat factura.

1.4. Întotdeauna păstrați și predați contabilului documentele de taxele pod plătite pentru trecerea Podului Prieteniei sau oricărui alt loc unde se face traversarea frontierei cu Bulgaria.

1.5. Cerințele legislative din străinătate nu sunt analogice celor bulgare. Independent, că țările noastre este posibil să fie state-membri ai Uniunii Europene, existența unor diferințe în dispozițiile legislative este posibilă.

1.6. Rezervați-vă data și ora pentru vizita dvs., și în acest mod nu veți împiedica colaborarea cu ceilalți clienți. În cazul, în care faceți o vizită fără rezervare, va fi nevoie să mai așteptați un pic.

1.7. Evristika SRL își reține dreptul să nu accepte angajamente în zilele de odihnă și de sărbători oficiale, fără un anunț prealabil. În cazurile unor situații de urgență (forță majoră), vă puteți baza pe noi pentru oferirea unui ajutor în orice moment.

2. Livrarea documentelor și plata pentru furnizarea unor servicii de abonament.

2.1. Livrarea completului de documente pentru luna precedentă se face până la a 7-ea zi a lunii următoare. Orice întârziere peste această perioadă, poate aduce la rezilierea contractului cu SC „Evristika” SRL și la impunerea unor penalități în conformitate cu cerințele legale în vigoare. Este permisă o întârziere a documentelor până la a 10-ea zi, în cazul în care există motive obiective.

2.2. Achitarea remunerării pentru furnizarea serviciilor de la Evristika SRL este de preferat să fie efectuată în cadrul perioadei de livrare a documentelor, dar nu mai târziu de a 20-ea zi a lunii, în care documentația a fost depusă.

3. Termene finale importante, stabilite de administrația de stat, pentru nerespectarea cărora trebuie plătită o penalizare.

3.1. Termenul de depunere a declarației în scopurile TVA și a declarației VIES – până la a 14-ea zi.

3.2. Termenul de trimitere a declarațiilor Intrastat de sosire / plecare – până la a 14-ea zi.

3.3. Impozitul asupra beneficiului plătit în avans /nu este obligatoriu pentru toți/ – până la a 15-ea zi.

3.4. Plata contribuțiilor de asigurări sociale și a impozitului pentru salariile – până la a 25-ea zi.

În cazurile, când data termenului final este o zi nelucrătoare, această zi nu va fi numărată, iar termenul se încheie pe prima zi lucrătoare.

Stimați clienților, cerințele Evristika SRL sunt selectate cu precizie pe baza unei experiențe îndelungate. Rugăm, să le respectați, ca să trecem cu ușurință și cu succes peste angajamentele și colaborările noastre comune.

Comments are closed.

Categorii

  • Stiri
  • Posturi
  • Linkuri
  • RFA

Partenerii

Facebook pagina