Terminski plan klijenta

Evristika DOO pruža mesečne usluge računovodstvenog servisa. U tu svrhu pripremljena su kratka uputstva za klijente sa stranim udelom u kapitalu. Uputstva su uključena u njihove ugovore o pružanju usluge računovodstvenog servisa.

Šta je najvažnije?

1. Opšte odredbe

1.1. Dokumenti iz prethodnog meseca obrađuju se u narednom mesecu.

1.2. Dokumenti za svaki biznis su različiti. Tražite unapred informacije od strane Evristika DOO koje dokumente morate pripremiti i poslati.

1.3. Vaša je obaveza da proverite svog ugоvarača u sustemu VIES na dan izdavanja računa.

1.4. Uvek čuvajte i dostavite knjigovođi dokumente o plaćenim taksama na Dunavskom mostu ili bilo kom drugom mestu gde se prelazi granični prelaz sa Bugarskom.

1.5. Strani zakonski zahtevi nisu slični bugarskim. Nezavisno od toga da li su naše dve zemlje članice Evropske unije, dopustive su značajne razlike u zakonima.

1.6. Zakažite datum i termin vaše posete kako ne bi ometali rad sa drugim klijentom. Ukoliko nas posetite bez zakazanog termina, moraćete da čekate.

1.7. Evristika SRL ima pravo da ne prihvata angažmane u dane nedeljnog odmora i državnih praznika bez prethodne najave. U vanrednim situacijama možete računati na pomoć u svakom trenutku.

2. Dostava dokumenata i plaćanje pretplatničkih usluga

2.1. Dostava svih dokumenata iz prethodnog meseca je do 7. u tekućem mesecu. Svako zakašnjenje nakon ovog roka može dovesti do raskida ugovora sa Evristika DOO i globa u skladu sa propisanim zahtevima. Dozvoljena je dostava dokumenata do 10. u tekućem mesecu, ako za to postoje objektivni razlozi.

2.2. Isplata naknade za usluge, koje Vam pruža Evristika DOO, poželjno je izvršiti u roku za dostavu dokumenata, ali najkasnije do 20. u mesecu u kojem su dokumenti dostavljeni.

3. Važni rokovi podnošenja prijave u državnoj upravi zbog kojih u slučaju nepoštovanja se plaća novčana kazna

3.1. Rok za podnošenje poreske prijave PDV i VIES – do 14. u mesecu.

3.2. Slanje obrasca za Intrastat – Izjave o primitku/otpremu – do 14. u mesecu.

3.3. Pretplata poreza na dobit /nije obavezna za sve/ – do 15. u mesecu.

3.4. Doprinosi i porez na plaće – do 25. u mesecu.

Ukoliko poslednji dan roka pada na neradni dan, rok ističe prvog sledećeg radnog dana.

Poštovani klijenti, zahtevi Evristika DOO su precizirani na osnovu višegodišnjeg iskustva. Molimo, poštujte ih kako bi naš zajednički rad išao nesmetano i uspešno.

Comments are closed.

Категорије

  • Вести
  • Posts
  • Ссилки
  • ГФИ

Партнери

Facebook page