Цени в счетоводната къща

Цени в счетоводната къща Русе

къща-счетоводна

Добрите цени за една счетоводна къща, са тези които позволяват качествено счетоводно обслужване.Евтина работа и на най-ниски цени са приложими за някои частични дейности, но за цялостното изпълнение на счетоводството е нужно счетоводната къща да определи една стриктна обща цена.

Цените, както в град Русе, така и в другите населени места, се определят от едни и същи фактори, за които клиента е добрe да притежава обща представа.
Ето някои от тях:

Местоположение на счетоводната къща
Позициониране  на счетоводната къща в съответното населено място
То определя различни ценови нива на счетоводното обслужване, като в централните части цените са по-високи, отколкото в крайните места, квартали.Например в Идеален Център Русе и кв.Възраждане цените са по-високи, в сравнение с кв.Родина,кв.Здравец-Изток, а най-ниски са цените в кв.Чародейка и кв.Средна кула.

Позициониране  на счетоводната къща от едно населено място, спрямо такава от другите населени места
Като цяло цените за счетоводни услуги в град София са най-високи, след това е град Пловдив, а при град Русе, град Плевен и град Велико Търново те са на едни междинни нива.След тях, като по-ниски нива са тези в град Разград и град Шумен.Малките населени места, като град Бяла, град Две могили,град Ветово,град Борово,град Мартен,град Сливо поле, град Глоджево, град Сеново в Русенска област,са с най-ниски цени за счетоводно обслужване.Там качеството се подържа чрез ниски консумативни разходи, които в големите населени места е невъзможно да се избегнат и има прехвърляне на някои задачи за изпълнение към собственика/представляващия фирмата.
Понякога, счетоводни къщи от по-малки населени места, изпълняват най-качествено счетоводните задачи, възложени им от фирми от по-големи населени места, а цената невинаги е по-ниска, заради случаи в които се работи с трудна, необичайна специфика в счетоводството. Мобилността в счетоводството ще печели все повече привърженици, поради непрекъснато подобряващите се технологии за пренос на данни. Отдалеченото счетоводно обслужване или т.нар.дистанционно счетоводно обслужване е един алтернативен начин, за да отсеете най-добрата счетоводна къща, в съотношението цена към качество.
Тези цени могат да бъдат проучени чрез пазарните принципи, залегнали в няколко нормативни изисквания. Унифициране на ценообразуването няма, всяка счетоводна къща използва собствени критерии за ценообразуване.

Стриктно определяне обхвата на счетоводното обслужване
Както не съществуват фиксирани цени на счетоводно обслужване за цялата страна, така и самото счетоводното обслужване е с променлив характер, често в отговор на изкривените обществени разбирания. Самото понятие „счетоводна къща” е лишено от точен смисъл, но е влязло в употреба и вече всеки който работи в счетоводната сфера, трябва да се съобразява с неговата честа приложимост.
Необходимо е, при едни проучвания,клиента да събере изчерпателна информация за услугите, които определят цялостният обхват на счетоводното обслужване. Редица куриерски дейности, извънсчетоводни услуги като охрана и безопасност на труда, съдействие за публикация на годишен финансов отчет в търговския регистър и други, са лишени от своята счетоводна логика, но се причисляват от повечето счетоводители към счетоводното обслужване. Така, се цели атрактивност, чрез която се привличат клиенти. Върхът на тези атракции са всякакви безплатни регистрации извършвани от счетоводните къщи. В двата случая, чрез извънсчетоводни услуги и безплатни услуги се нарушават изискванията на закона за защита на конкуренцията и данъчните закони.
Безплатните услуги и обслужване от данъчна гледна точка не съществуват, те имат някаква данъчна стойност – това са т.нар.безвъзмездни услуги.Една добра счетоводна къща, трябва да знае и прилага правилно данъчните закони, макар че те са в сферата на данъчно-консултантската дейност.

Чуждестранна собственост на капитала в счетоводно обслужваната фирма
Счетоводните къщи, които се занимават с чужденци, имат мащабна комуникация и обмен на документи по отношение на техните фирми с българска регистрация. Работи се с няколко езика и се налагат връзки с клиенти от няколко различни държави, някои от които отказват да работят с информация която е на различен от езика употребяван в тяхната държава.

Освен тези фактори, съществуват и други. Те могат да бъдат дискутирани със Счетоводна къща Евристика Русе . Една правилна ориентираност за цените в счетоводните къщи
дава доверие, а оттам и спокойствие в съвместната работа.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница