Online счетоводство, счетоводни услуги от счетоводител

Online счетоводствоOnline счетоводство за гр.Русе и регион Русе – понижени цени и намалено време
Счетоводството, при което счетоводните услуги са независими от местоположението на клиента, но зависими от наличието на взаимна интернет комуникация се нарича Online счетоводство, изписано изцяло на български – онлайн счетоводство.

Регион Русе – Русенска област, градове и села с Online счетоводство, изпълнено чрез счетоводни услуги в обхвата на счетоводното обслужване:
Градове: Борово, Бяла, Глоджево, Мартен, Сливо поле, Ветово, Две могили, Сеново.
Села: Батин, Брестовица, Волово, Босилковци, Юделник,Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник, Новград, Пет кладенци, Бъзовец, Ряхово, Каран Върбовка, Иваново,Табачка, Джулюница,Бистренци, Лом Черковна, Ботров, Баниска, Дряновец, Копривец, Пейчиново, Полско Косово, Стърмен, Долно Абланово, Черешово,Борисово, Басарбово, Просена,Кривня, Писанец, Смирненски, Пепелина, Широково, Караманово,Батишница, Могилино, Кацелово, Помен, Чилнов, Ново село, Бръшлен, Кошов, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Церовец, Червен,Щръклево,Бабово,Николово, Сандрово, Хотанца, Червена вода, Бъзън,Кошарна, Малко Враново, Стамболово, Белцов, Беляново, Долна Студена, Кривина, Пиперково, Ценово, Голямо Враново, Тетово, Красен,Тръстеник, Ястребово,Острица, Божичен, Семерджиево.

Нашето Online счетоводство, е дистанционно приложено счетоводно обслужване от счетоводител, което включва комуникация с клиента по електронна поща или по-друг начин, например чрез споделяне на файлове с парола, което се прави посредством активна интернет връзка. Чрез такова счетоводство, счетоводна къща Евристика гр.Русе, прави отдалечени счетоводни услуги до и от фирми и физически лица не само на далечни места, включително по света, но и наблизо в гр.Русе.
Оптимизирането на работния процес при това счетоводство, коства по-малко разход на парични и времеви средства в сравнение със стандартните счетоводни услуги и обслужване и затова цените са по-ниски.Това е нестандартно счетоводство, което тепърва ще се развива в България. Счетоводната фирма изпълнява възложенията си само по този начин, при нейната работа с чуждестранни клиенти. Така, някои контрагенти идват в България един път на няколко години, а други еднократно през по-дълъг период. Чрез правилно направено пълномощно, евентуалните действия на този който представлява фирмата се прехвърлят в бъдеще за изпълнение към упълномощеното лице, което може да не е счетоводител и може да му се възложат задачи, които са различни от счетоводното обслужване.Изработва се правилник за движение на счетоводните документи(електронни и хартиени) в обслужваната фирма, определя се цена според характеристиката на работата, сключва се договор и клиента дава  необходимите пълномощия.

От своя страна, счетоводната къща  ползва електронен подпис и обменя информация с НАП, НОИ, банки и други, като така прави полезна взаимовръзката между клиента и разнообразните  институции.
При клиента е необходимо да са налични компютърна конфигурация с принтер и скенер, а интернет връзката трябва да е стабилна както и електрическото захранване.Отсрещната комуникация ще се осъществява със счетоводител. С останалите особености, Счетоводна къща Евристика гр.Русе ще Ви запознае, след сключване на договор за счетоводно обслужване или друго обслужване ако е с извънсчетоводна насоченост, тъй като съдържанието на договорката остава само за употреба между клиента и изпълнителя на услугата в Русе.
Предвид високата адаптивност на нашата метода, ще я приспособим в максимална степен към алгоритъма на обслужване, така че и двете страни да работят спокойно и с максимално ограничаване на изненадващите ситуации.

Възможни ли са счетоводни услуги, от лице което не е счетоводител?
Счетоводните услуги могат да се изработват от лице което не е счетоводител. Това твърдение, може да изглежда странно, ако не се знае, че за несчетоводители няма пречка да работят текущото счетоводство, след като са преминали през няколкомесечен курс на обучение, а главният счетоводител или друго лице със съответните права да заверява годишният финансов(счетоводен) отчет.

Online счетоводството за гр.Русе и регион Русе е нов вид взаимоотношение в счетоводните услуги. То има обещаващо бъдеще в дейностите определящи счетоводното обслужване, а Счетоводна къща Евристика гр.Русе полага компетентната си грижа за безпрепятственото му протичане и взаимната изгода.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница