Добра насока за избор на счетоводна къща

Счетоводна къща избор, добърКак да изберем счетоводна къща, която да е добра?

Перфектните основни начини, за да сме напълно удоволетворени от избора на счетоводна къща, ще са на Ваше разположение, след като прочетете изчерпателно нашите съвети. От разположението Ви, към написаното и неговото изпълнение, ще се повлияе значително потенциалът за бизнесуспехи на Вашето предприятие.

Собственикът на счетоводни бизнеси в разнопосочни ниши на счетоводният бранш, най-добре разбира накъде би се насочил, ако реши един ден да смени направлението им и ги тласне в нова, по-подходяща посока. Тогава, той би се занимавал с развитието, подържането и популяризирането на новите направления и не би могъл да е пълнофунционален водител и контрольор на счетоводната отчетност в собствената му фирма.

Какво би споделил, един собственик на счетоводна къща е важно, тъй като той възнамерява да разкрие, какво би било приоритетно за него при намирането на най-добрата счетоводна къща:

1.Професионална счетоводна къща е такова счетоводно предприятие, в което изцяло се следват принципите, характерни за професионалния счетоводител.

Свеждането на избора до едно лице, персонално, не е задача на настоящото писание, защото един добър счетоводител, не е критерий за пълнофункционалност в счетоводната къща, където се работи в екипно изпълнение на възложеното.

Какво трябва да поставим най-напред? Това е професионализмът. Преди всичко е така, защото чрез него се дава отговор на всяко съмнение в качественото състояние, характеризиращо счетоводната къща.

Професионалният счетоводител е носител на най-добрите данни, които могат да се открият в счетоводния бранш. Гарант за тяхното качествено изражение е счетоводната организация ИПСБ. При доказано отклонение от параметрите определящи професионалния счетоводител, членството в тази организация са прекратява.

Счетоводителят поставен в екипната среда на една счетоводна къща, може да наруши професионалните принципи, поставяйки се в услуга на политиката следвана в счетоводната къща, т.е. ако избираме счетоводна къща не бива да се влияем за нейното професионално равнище от качеството на някой счетоводител, който познаваме, работещ там. Какво е редно да се процедира в този случай? Да са набере информационна статистика за всички работещи във фирмата, а най-ценно е да се узнае ползват ли се правила за работа, които са в ущърб на едни фирми, за сметка на други фирми.

2.Независимата счетоводна къща – мисия възможна. Независимост, това е компонент на професионализма, но поради изключителната му значителност ще бъде разгледан отделно.

Митът за непостижимата независимост във всички отношения, включително лични, следва да бъде окончателно разбит. Не е неужно да се изпада в излишни подробности, за да се установи неизменната сентенция, че „да бъдеш на някого задължен означава да бъдеш в робска зависимост” Виктор Юго.

Обществените отношения са разработили достатъчно методи за да се държи някого в зависимост, като най-големите дългове не са парични, а елементи на непочтенни способи, които са приети в обществото и въпреки че то ги осъжда, практически ги спазва и защитава. Тези методи са са вкоренили доста силно в някои бизнеси и на този етап са практически неизменими.

Разбира се, има браншове където те са трудноприложими и един от тях е този където се изявяват счетоводните къщи. На този етап независимата счетоводна къща е мисия възможна и силно препоръчваме нейната употреба. Ако във Вашия регион имате дори най-малко съмнение че е налична зависимост, може да проучите счетоводни къщи от други места, работещи онлайн, като така ще имате голям шанс да повишите и дискретността на Вашата счетоводна и друга информация.

3.Счетоводна къща с добра цена. В средата на класическите бизнесотношения не съществува цена която да е константа. В противоречие на всякакви опити за заковаване на цените, винаги са се установявали практики които да ги заобикалят.

Счетоводният бранш е силно уязвим на действия, които нарушават конкурентната обстановка и затова не могат да се отсеят лесно добрите счетоводни къщи, които изискват толкова колкото дават.

Цените за счетоводни услуги ако не са „подценени”, са „надценени”, но в изключително малко случаи справедливи. Защо е така? Първом, не е изяснена счетоводната компетентност, т.е. не е определен обсега на пълното счетоводно обслужване. След това, статута на счетоводната къща е неясен, тъй като липсва нормативна обосновка за нея. Обичайно, тя и счетоводното предприятие по Закона за счетоводството са в някаква близост. Трето – няма статистически данни за ценовите нива на счетоводните услуги, както и на пълното счетоводно обслужване, а малцина счетоводни къщи са способни да направят качествено изследване на пазарни цени за собствени цели.

Базирайки се на посочетоно по-горе, бихме заложили на счетоводна къща, която има проучване за пазарни цени и Ви консултира по него. За да е изчерпателна в пълност ще трябва да покаже точен списък на услугите, които включва в счетоводното обслужване, настоява за сключване на писмен договор и правилник за документооборота.

Ще се радваме за останалите „разкрития” да получите информация на място, а не да се ровите из разни източници със зле подредена информация, с нулева конкретика и целяща единствено приоритетно посещение на един интернет адрес спрямо други.

Гарантираме Ви, че последното нещо което би могло да Ви съпровожда при напускане от нашия офис е чувството на неудоволетвореност от пропиляното време.
Счетоводна къща Евристика Русе е с лесно местоположение и въпреки че работи онлайн с цялата страна, предпочита първата среща преди възлагане на работа да е във физическо изражение, макар че във всички случаи когато това не се е случвало няма случаи на вредни последствия.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница