Регистрация на фирми ЕООД и ООД

ЕООД и ООД,регистрация на фирми

Агенция по вписванията, офис Русе

ЕООД и ООД се регистрират в Агенция по вписванията. Работим с цялата страна.
Отварянето на фирма става чрез откриване партида на търговеца в Търговския регистър.

Цената за регистрация на фирмите е добра и се определя самостоятелно за всяка регистрация.
След регистрирането, нейната стойност се приспада от цената за пълно счетоводно обслужване, до нейното изчерпване.
Услугата се извършва от адвокат и отговаря напълно на юридическите изисквания.

Безплатните услуги по регистрация на фирми ЕООД и ООД, тъй като са безвъзмездни, осъществяват отклонение от данъчното облагане.

От 2018 г. точното име на службата при регистъра където се записват откритите фирми, се нарича Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Там се представя всичката документация на фирмата в хартиен вид или по електронен път. Когато е необходимо предаване на хартиена документация, това се прави в службата намираща се в град Русе. Регистрираме фирми с адреси в цялата страна.

Представянето на хартиена документация е придружено от личното присъствие на заявителя, тъй като служителите в агенцията имат задължението да се убедят в автентичността на подписа на търговеца. Моментът, свързан с присъствието на заявителя може да се избегне, ако за представянето се упълномощи адвокатът съставител на фирмената документация.

Адвокатът, съставящ документите за регистрация, съпровожда заявителят до нотариус и до банка. В банката се открива набирателна банкова сметка, която се закрива след откриването партидата на търговеца.

Възможностите на ЕООД и ООД са разкрити по достатъчно изчерпателен начин в интернет пространството и едва ли има някакви съществени неизвестни, същото се отнася и до процедурата по регистрация. Съществуват, обаче, ред непопулярни обстоятелства, при които рисковете за тези които представляват тези фирми могат да нарастнат драстично. Те са дължат, например, на последните тенденции определени от действията на държавата която цели да събере своите вземания. При всяко положение, не бива да се разчита на общи сведения и тук е ролята на Евристика ЕООД, Русе, за поясняването на подробностите за безпрепятственото функциониране на фирмената дейност, още преди нейното започване.

Регистрацията на фирми ЕООД и ООД, чрез нашето съдействие е лесна, бърза и на добра цена. Нямаме претенцията че ще Ви предложим най-евтината ценова оферта, за която може да кандидатствате от тук и чрез формата за контакт, а само че ще получите точната адвокатска услуга, чрез която може да сте напълно спокойни за изрядността в юридическия статус и да сте с пълна яснота за всички важни характеристики на бъдещата Ви фирма.

Коментари са забранени.

Категории

  • Новини
  • Публикации
  • Връзки
  • ГФО

Партньори

Фейсбук страница